VN-verdrag

VN-verdrag
">
Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het doel van het verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, onderwijs, vervoer, werk en een aantal andere terreinen gelijke rechten moeten krijgen en gaat uit van inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Expertisecentrum handicap + studie maakte twee infographics en biedt ondersteuning aan instellingen die werk willen maken van het VN-verdrag.

Infographics

Expertisecentrum handicap + studie heeft twee infographics ontwikkeld over het VN-verdrag:

  1. Voor instellingen: wat moet men weten en wat kan een instelling doen (PDF)
  2. Voor studenten: wat moet je als student weten en wat kun je als student doen? (PDF)

VN-proof hoger onderwijs. Wat moet je weten?

Intentieverklaring

In 2017 heeft handicap + studie in samenwerking met de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam en het Landelijk programmabureau voor het VN-verdrag een intentieverklaring opgesteld waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Deze intentieverklaring werd op 25 januari 2018 bij de Vereniging Hogescholen officieel ondertekend door de bovengenoemde onderwijsinstellingen. In november 2018 ondertekenden ook bestuurders van Hanzehogeschool, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en de TU Delft deze verklaring. En in september en oktober 2019 volgden Fontys Hogescholen, Tilburg University en Erasmus Universiteit Rotterdam.
Intentieverklaring VN-verdrag instellingen hoger onderwijs (PDF)
Declaration of intent UN Convention higher education institutions (PDF)

Werkgroep

Vertegenwoordigers van de betrokken onderwijsinstellingen werken samen aan toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs. In een werkgroep worden verschillende thema’s besproken en er worden activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van het uitvoeren van acties binnen de eigen instelling die bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Expertisecentrum handicap + studie faciliteert en ondersteunt de werkgroep. Deze kwam in 2018 3x bij elkaar en ook in 2019 zijn er weer drie bijeenkomsten gepland voor de werkgroep.

Meer informatie en/of deelname?

Wilt u meer informatie en/of heeft u interesse om de intentieverklaring ook te ondertekenen en deel te nemen aan de werkgroep? Neem dan gerust contact op met Marjolein Büscher-Touwen: marjolein.buscher@handicap-studie.nl, 06-22794051 of Elke van Doorn, elke.vandoorn@handicap-studie.nl, 06-54675594.

Op deze pagina worden updates over (landelijke) bijeenkomsten, de werkgroep en andere relevante zaken in het kader van het VN-verdrag geplaatst.

Links

Voortgangsrapportage 2019 Onbeperkt Meedoen! - ministerie van VWS  

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen!

Implementatieplan VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap

https://gewoongelijk.nl/vn-verdrag/

Blog van Johan Weishaupt op studieprocesinbeeld.nl VN-verdrag-Weet-jij-wat-het-is


 

 

 

Meer over dit onderwerp

NHL Stenden over de betekenis van de intentieverklaring VN-verdrag

Bij de ondertekening van de intentieverklaring voor het VN-Verdrag voor de rechten van de mens in januari 2018 zei Klaas Wybo van der Hoek (CvB NHL Stenden) dat iedereen welkom is op NHL Stenden. ‘Gastvrijheid (inclusiviteit) is voor ons de kern van deze intentieverklaring. Als medewerkers van NHL Stenden moeten wij dit uitstralen en er aan werken dat dit in de praktijk ook echt zo is. Bovendien moeten we elkaar scherp houden en elkaar eraan herinneren wanneer nodig.’

Hogeschool Utrecht over de betekenis van de intentieverklaring VN-verdrag

Bestuurder Jan Bogerd tekende in november 2018 namens de Hogeschool Utrecht (HU) op het internationale congres van handicap + studie de intentieverklaring VN-verdrag. De HU wil een hogeschool zijn waar studenten in al hun diversiteit zich welkom voelen en succesvol kunnen studeren

Nieuws

Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid gehandicapten

05-07-2018
Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet 14 juni 2018 naar de Kamer heeft gestuurd.
Lees verder over: Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid gehandicapten >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies