Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

VN-verdrag

VN-verdrag
">
Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het doel van het verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, onderwijs, vervoer, werk en een aantal andere terreinen gelijke rechten moeten krijgen en gaat uit van inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Expertisecentrum handicap + studie maakte twee infographics en biedt ondersteuning aan instellingen die werk willen maken van het VN-verdrag.

Infographics

Expertisecentrum handicap + studie heeft twee infographics ontwikkeld over het VN-verdrag:

  1. Voor instellingen: wat moet men weten en wat kan een instelling doen (PDF)
  2. Voor studenten: wat moet je als student weten en wat kun je als student doen? (PDF)

VN-proof hoger onderwijs. Wat moet je weten?

Intentieverklaring

In 2017 heeft handicap + studie in samenwerking met de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam en het Landelijk programmabureau voor het VN-verdrag een intentieverklaring opgesteld waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Deze intentieverklaring werd op 25 januari 2018 bij de Vereniging Hogescholen officieel ondertekend door de bovengenoemde onderwijsinstellingen. 
Intentieverklaring VN-verdrag instellingen hoger onderwijs (PDF)
Declaration of intent UN Convention higher education institutions (PDF)

Werkgroep

Vertegenwoordigers van de betrokken onderwijsinstellingen gaan in 2018 verder als werkgroep. Binnen deze werkgroep zullen verschillende thema’s worden besproken en activiteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van het uitvoeren van acties binnen de eigen instelling die bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Expertisecentrum handicap + studie faciliteert en ondersteunt de werkgroep.

Meer informatie en/of deelname?

Wilt u meer informatie en/of heeft u interesse om de intentieverklaring ook te ondertekenen en deel te nemen aan de werkgroep? Neem dan gerust contact op met Evelien Westerbeek van Eerten, Evelien.WesterbeekvanEerten@handicap-studie.nl, 06-13218079.

Op deze pagina worden updates over (landelijke) bijeenkomsten, de werkgroep en andere relevante zaken in het kader van het VN-verdrag geplaatst.

Links

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Programma VN-verdrag Onbeperkt meedoen!

Implementatieplan VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap

https://gewoongelijk.nl/vn-verdrag/

 

 


 

 

 

Nieuws

Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid gehandicapten

05-07-2018
Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet 14 juni 2018 naar de Kamer heeft gestuurd.
Lees verder over: Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid gehandicapten >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies