Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Benchmark: vergelijk de tevredenheid van studenten met een functiebeperking

Benchmark: vergelijk de tevredenheid van studenten met een functiebeperking
">
De roep om tevreden studenten neemt toe. Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt dat studenten met een functiebeperking nog steeds slechts matig tevreden zijn over hun studie en onderwijsinstelling. In de nieuwe ITK-ronde wordt beoordeeld hoe studenten met een functiebeperking worden ondersteund. Goed zicht op de tevredenheid van studenten ten opzichte van andere instellingen kan de voorbereiding op de ITK ondersteunen.

Om onderwijsinstellingen inzicht te geven in wat wel en niet goed gaat in de ogen van studenten met een functiebeperking in vergelijking met de tevredenheid van deze studenten van andere instellingen èn in welke acties zij kunnen ondernemen om studenten beter te kunnen ondersteunen biedt Expertisecentrum handicap + studie:  

+ Een benchmarktrapport op maat over studeren met een functiebeperking op basis van de Nationale Studenten Enquête (NSE).
+ Een gesprek op de onderwijsinstelling met betrokkenen waarin de resultaten worden geduid.
+ Een concreet advies op basis van dit gesprek om studenten met een functiebeperking nog beter te kunnen ondersteunen.

Benchmarkrapport Studeren met een functiebeperking

Het benchmarkrapport geeft een gedetailleerd beeld over de tevredenheid van studenten met een functiebeperking van de eigen instelling ten opzichte van vergelijkbare instellingen, zowel op instellingsniveau als op cluster- of faculteitsniveau.
Door de onderzoeksresultaten te duiden tijdens een gesprek op de instelling waarbij betrokkenen uit de hele organisatie zijn vertegenwoordigd en het opstellen van een advies, biedt handicap + studie de onderwijsinstelling concrete handvatten om het onderwijs toegankelijker te maken voor studenten met een functiebeperking en de tevredenheid te verhogen.

Van rapport naar advies

Het maatwerkrapport wordt opgesteld door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). Expertisecentrum handicap + studie is procesbegeleider bij het gesprek op de instelling.
Het gesprek is opgebouwd aan de hand van de thema’s in het benchmarkrapport.
Handicap + studie verwerkt de resultaten van het gesprek in een korte en praktische adviesnotitie. Indien gewenst zal besproken worden wat de rol van handicap + studie kan zijn bij het uitvoeren van vervolgactiviteiten.

Meer weten?

Heeft u interesse en/of vragen over de kosten? Neem dan contact op met Judith Jansen (judith.jansen@handicap-studie.nl).

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies