Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Beleidsmatig meedenken over studeren met een functiebeperking

Beleidsmatig meedenken over studeren met een functiebeperking
">
De meeste onderwijsinstellingen beschikken over een beleidsplan of beleidsnotitie over studeren met een functiebeperking. Veelal is dit beleid gestoeld op een duidelijke visie op studeren met een functiebeperking of diversiteit. Welke thema’s zouden in dit beleidsplan terug moeten komen? Hoe monitor je de beleidsontwikkelingen? En hoe stel je je beleid bij?
 

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op verschillende participatiemodellen, de nieuwe definitie van gezondheid en de concrete uitwerking van de Maatstafthema’s in beleid en activiteiten. We doorlopen de beleidscyclus (PDCA) van huidige visie - huidige situatie - gewenste situatie en het borgen van ontwikkelingen in beleid. We geven inzicht in hoe u ook studenten met een functiebeperking kunt betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van uw beleid, wat er nodig is binnen de instelling om verandering teweeg te brengen en structureel te werken aan toegankelijk onderwijs voor studenten+. Na afloop van deze bijeenkomst bent u in staat om het beleid van uw instelling op te zetten of aan te scherpen en heeft u handvatten om het beleid structureel te evalueren.

Resultaat

Deelnemers vergroten hun kennis over toegankelijk onderwijs en hoe je hier planmatig, vanuit een visie en beleid, aan kunt werken. Vanuit een kritische reflectie op de eigen situatie wordt een aanzet tot beleid gevormd of worden stappen gezet in het aanscherpen van het huidige beleid.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, studentendecanen, coördinatoren smf of vergelijkbare functies.

Zie de agenda met open aanbod om te zien of deze studiedag gepland is. Zo niet, dan kunt u altijd contact opnemen om te overleggen over een incompany-aanbod.  

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies