Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking. Wat zijn de mogelijkheden?

Toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking. Wat zijn de mogelijkheden?
">
Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Examencommissies en docenten hebben hier een essentiële rol te vervullen. Wat moet je nu weten en waar kun je rekening mee houden om deze taak goed te kunnen volbrengen zonder in te boeten op de kwaliteit van de toets en de eindkwalificaties?
 

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:

  • Wat maakt een toets onnodig moeilijk voor studenten met een functiebeperking?
  • Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van aangepaste toetsing en waar liggen de grenzen?
  • Hoe kan een verzoek voor aangepaste toetsing worden beoordeeld? Wat is de verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid van examcommissies?

Op een interactieve manier gaan we aan de slag met deze vragen. We reiken oplossingen aan en er is voldoende ruimte om eigen casuïstiek en ervaringen in te brengen.

Resultaat

Na afloop hebben deelnemers aan deze bijeenkomst:

  • Inzicht in de problematiek van studenten met een functiebeperking met betrekking tot het afleggen van toetsen, hun rechten en plichten.
  • De voordelen en het belang ervaren van het construeren van een toets op basis van een toetsmatrijs.
  • Kennis van het referentiemodel ‘Toetsen, niet minder maar anders’.
  • Ervaring opgedaan in de behandeling van een aanvraag voor alternatieve toetsing volgens de ‘drie stappen methode’.

Doelgroep

De bijeenkomst is interessant voor leden van examencommissies, docenten, studentendecanen en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsontwikkeling en - aanpassing.

Zie de agenda met open aanbod om te zien of deze studiedag gepland is. Zo niet, dan kunt u altijd contact opnemen om te overleggen over een incompany-aanbod.  

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies