Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten
">
Docenten zijn cruciaal voor het studiesucces van studenten. De vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kwaliteiten zijn doorslaggevend mits wordt ingespeeld op de verschillen tussen studenten en onderwijs flexibel wordt aangeboden. Met vaak kleine aanpassingen kan een docent belemmeringen die studenten met een functiebeperking ervaren wegnemen, het onderwijs toegankelijk en inclusief maken en studievertraging en -uitval voorkomen. De aanpassingen werken niet alleen voor de studenten met een functiebeperking, maar veelal voor alle studenten.

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze praktische bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de meest voorkomende functiebeperkingen en welke belemmeringen worden ervaren bij het volgen van onderwijs?
  • Wat is de rol van de docent met betrekking tot inclusief en toegankelijk onderwijs?
  • Hoe kun je als docent al in de voorbereidingsfase bijdragen aan inclusief en toegankelijk onderwijs?
  • Hoe kun je als docent toegankelijk en inclusief onderwijs uitvoeren?

Aan de hand van opdrachten, videomateriaal, eigen casuïstiek en good practices gaan we aan de slag met bovenstaande vragen en worden praktische tips aangereikt. Deze praktische tips betreffen de diverse activiteiten van een docent: college geven, onderwijsgroepen begeleiden, individuele studenten begeleiden en toetsen en beoordelen.

Resultaat

  • Deelnemers hebben kennis van veelvoorkomende functiebeperkingen en belemmeringen die studenten met een functiebeperking in het onderwijs ervaren.
  • Deelnemers zijn zich bewust van hun rol als docent betreffende inclusief en toegankelijk onderwijs.
  • Deelnemers hebben concrete tips aangereikt gekregen om zelf bij te dragen aan inclusief en toegankelijk onderwijs.

Doelgroep

De studiedag is gericht op docenten in het hoger onderwijs, maar kan ook relevant zijn voor hoofden van een vakgroep, examencommissies en andere functionarissen die zich bezig houden met toegankelijk en inclusief onderwijs.

Zie de agenda met open aanbod om te zien of deze studiedag gepland is. Zo niet, dan kunt u altijd contact opnemen om te overleggen over een incompany-aanbod. 


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies