Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Basissessie studeren met een functiebeperking

Basissessie studeren met een functiebeperking
">
Drie op de tien studenten heeft een functiebeperking. Een deel van deze groep wordt hierdoor tijdens zijn studie belemmerd. Dit is niet altijd duidelijk voor docenten en begeleiders. Voor de student geldt dat hij soms onvoldoende op de hoogte is wat de onderwijsinstelling voor hem kan betekenen als het bijvoorbeeld gaat om begeleiding en voorzieningen.

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze sessie gaan deelnemers aan de slag met de basis: waar hebben studenten met een functiebeperking recht op, wat zijn hun belangrijkste belemmeringen en hoe kan onderwijs (met zo min mogelijk extra tijd en geld) zó worden ingericht dat ze minder vaak vastlopen? Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • feiten en cijfers over studeren met een functiebeperking
  • de belangrijkste belemmeringen en mogelijke oplossingen;
  • signalering;
  • beeldvorming.

Deze sessie bestaat uit een combinatie van theorie, praktische voorbeelden en zelf aan de slag gaan met eigen casuïstiek.

Resultaat

Deelnemers vergroten hun kennis over functiebeperkingen en de als gevolg hiervan mogelijke belemmeringen. Hierdoor zijn zij sneller in staat te signaleren dat een student belemmeringen ervaart in zijn of haar studie. Ook zijn de deelnemers na het volgen van de sessie beter toegerust om studenten te ondersteunen en/of door te verwijzen.

Doelgroep

Docenten, startende studieloopbaanbegeleiders en andere professionals die zich bezighouden met de begeleiding van studenten en graag basiskennis op willen doen over studeren met een functiebeperking.

Zie de agenda met open aanbod om te zien of deze studiedag gepland is. Zo niet, dan kunt u altijd contact opnemen om te overleggen over een incompany-aanbod.

  
 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies