Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Studiekeuzecheck en intakegesprek

Studiekeuzecheck en intakegesprek
">
Het begin van een nieuwe studie is vaak spannend. Studenten komen terecht in een hele nieuwe omgeving. Een studie kost vaak veel tijd en energie, zeker voor studenten met een beperking. De studiekeuzecheck en het intakegesprek dragen bij aan een goede studiekeuze en dus een vlotte studiestart.

Studiekeuzecheck

Aankomend studenten hebben recht op een studiekeuzecheck (skc) als ze zich vóór 1 mei voor een opleiding aan hogeschool of universiteit aanmelden die geen numerus fixus opleiding is of een opleiding is die geen aanvullende eisen stelt.

Na aanmelding in Studielink stuurt de instelling de aankomend student de studiekeuzecheck. Het is onderdeel van de inschrijving en is bedoeld om erachter te komen of de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld, ook echt past. De studiekeuzecheck kan verplicht zijn.

Hoe de check eruit ziet, verschilt per onderwijsinstelling. Het kan bijvoorbeeld gaan om een matchingsgesprek, een vragenlijst of proefstuderen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe de student zich heeft georiënteerd, wat zijn of haar motivatie is en welke cijfers zijn behaald. Op basis hiervan krijgt de aankomend student een advies van de instelling.

Het advies is niet bindend als de student zich vóór 1 mei heeft aangemeld. Dat wil zeggen dat een hogeschool of universiteit dan iemand niet kan weigeren op grond van een negatief advies. De studiekeuzecheck is immers geen selectie.
Als de student zich voor 1 mei heeft aangemeld voor zijn of haar eerste studiekeuze, kan de student ook nog wisselen van studiekeuze. Meldt de student zich dan na 1 mei aan voor een andere studie, en dit is niet een opleiding met numerus fixus of aanvullende selectie, dan is de student toelaatbaar voor deze opleiding.

Bijvoorbeeld: Stefan meldt zich op 3 maart aan voor de HBO opleiding Bedrijfskunde. Hij bezit over het juiste HAVO diploma en gaat naar de studiekeuzecheck. Dan blijkt dat hij een verkeerd beeld had van de studie en besluit Commerciële Economie te gaan studeren. Hij meldt zich voor deze opleiding aan op 12 mei. Hoewel dit na 1 mei is, is hij toelaatbaar omdat hij zich voor 1 mei voor zijn eerste studiekeuze had aangemeld. Het maakt hierbij niet uit of de eerste studiekeuze aan dezelfde onderwijsinstelling is als de tweede studiekeuze.

Als de student zich na 1 mei aanmeldt voor de eerste studiekeuze, kan de hogeschool of universiteit de student wel weigeren op basis van een negatief advies naar aanleiding van de studiekeuzecheck.

Een goed advies kan alleen worden gegeven als de student eerlijk en volledige informatie verstrekt. Voor studenten met een functiebeperking is het daarom belangrijk dat zij ook informatie verstrekken over  studiebelemmeringen als gevolg van hun functiebeperking. De instelling heeft de verantwoordelijkheid  om aanstaande studenten goed te informeren over wat er gebeurt met deze informatie (privacy) en dat er  op basis van deze informatie geen sprake kan zijn van selectie. Het is aan de student om zelf te bekijken of de uitkomsten van de studiekeuzecheck matchen met de eisen die de studie aan hen stelt en of ze dus een goede studiekeuze hebben gemaakt.

Intakegesprek

Studenten die via Studielink hebben aangegeven dat ze een functiebeperking of chronische ziekte hebben, kunnen worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de studentendecaan van de betreffende opleiding. Het intakegesprek is bedoeld om te inventariseren welke belemmeringen kunnen worden ondervonden tijdens de studie en welke oplossingen er mogelijk zijn.

De instelling zal de student vragen om een medische verklaring of dyslexieverklaring mee te nemen. Deze verklaring is vrijwel altijd vereist voor het aanvragen van voorzieningen.

Voor een goed gesprek is het handig dat de student dit voorbereid door op een rijtje te zetten wat de instelling moet weten om goede begeleiding en voorzieningen te kunnen bieden. Belangrijk is bijvoorbeeld wat de (studie)belastbaarheid is per dag en week, welke (technische) voorzieningen nodig zijn voor het volgen van colleges, het bestuderen van de lesstof en het maken van tentamens, en andere studieactiviteiten zoals: 

 • Computergebruik
 • Colleges volgen
 • Individuele werkstukken, papers en scripties
 • Groepsopdrachten
 • Deelnemen aan werkgroepen
 • Practica/stage

Er zijn in het hoger onderwijs veel verschillende aanpassingen mogelijk om belemmeringen weg te nemen:

 • Extra tentamentijd/eigen tentamenruimte/ andere tentamenvorm
 • Minder vakken per periode/ verschoven deadlines/tussentijdse deadlines
 • Training/coaching in studievaardigheden, samenwerken, communicatie of academisch schrijven
 • Studiemaatje
 • Verkorte stage/thuiswerken
 • Alternatieve opdracht
 • Begeleiding bij groepswerk/vaste projectgroep/kleinere werkgroep

Studenten kunnen ook zelf contact opnemen met hun studentendecaan voor een intakegesprek. Contactgegevens van alle onderwijsinstellingen zijn te vinden bij Onderwijsinstellingen op deze website.

Meer informatie over studiestart? Bekijk de reader 'Gaan Studeren'.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies