Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Studiekeuze en inschrijving

Studiekeuze en inschrijving
">
Wordt het Geschiedenis of toch Communicatie? Hbo of universiteit? Deeltijd of voltijd? Jongeren met een beperking die willen gaan studeren staan vaak voor een lastige keuze. Want een studie moet niet alleen interessant zijn en bij hen passen, ze moeten bij hun studiekeuze ook rekening houden met hun beperking.

Vanuit het ministerie van OCW is er steeds meer aandacht voor het maken van een goede studiekeuze door aankomende studenten. Een goede studiekeuze voorkomt immers studievertraging en uitval. Het is dan ook belangrijk dat jongeren zich goed oriënteren en laten informeren over hun verschillende studiemogelijkheden en dat de onderwijsinstelling hen hierin faciliteert. Sinds 2014 is de onderwijsinstelling verplicht om een studiekeuzecheck aan te bieden om zo de student de mogelijkheid te geven om te checken of deze studiekeuze de juiste is.

Oriëntatie

Een goede oriëntatie, kan de kans op een verkeerde studiekeuze verkleinen. Handige hulpmiddelen zijn de websites http://www.studiekeuze123.nl/ en de digitale Icares-beroepentest op http://www.icares.nl. Deze test kijkt niet alleen welk beroep bij iemand past, maar ook of dit beroep geschikt is voor iemand met een beperking. Daarnaast is er een beroepskeuzetest die werkt met afbeeldingen/cartoons: http://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest.
Op https://www.testcentrumgroei.nl/ staan studie-, beroepskeuze- en competentietests (deels gratis).

Het is daarnaast slim om, naast de voorkeursopleiding, ook naar aanverwante opleidingen te kijken. Soms sluit een andere opleiding beter aan bij iemands talenten.

Binnen het mbo is er het Steunpunt Opleiding en Handicap. Dit is een vraagbaak voor iedereen die een functiebeperking heeft en graag een opleiding wil volgen.

Studiekeuze

Om een goede indruk te krijgen van een bepaalde opleiding en onderwijsinstelling is het handig als de aankomend student open dagen bezoekt. Tevens is het raadzaam een dagje mee te lopen met een huidige student. Dit wordt soms door de opleiding of onderwijsinstelling georganiseerd, maar aankomend studenten kunnen dit natuurlijk zelf ook regelen.

Voor aankomend studenten met een functiebeperking is het belangrijk (tijdens een open dag) langs te gaan bij het studentendecanaat om alvast te informeren naar mogelijke studieaanpassingen. Op sommige onderwijsinstellingen bestaan bovendien speciale verenigingen of platforms voor en door studenten met een functiebeperking. Dit zijn bijvoorbeeld:

Deze organisaties zijn vaak zichtbaar aanwezig op de open dag en kunnen studenten met een functiebeperking meer informatie bieden en in contact brengen met andere (aankomende) studenten met een functiebeperking.

Meer informatie over studiekeuze? Bekijk de folder 'Gaan Studeren'. Daarnaast is meer informatie over gaan studeren te vinden op https://www.startstuderen.nl/.

Inschrijven via Studielink

Voordat een aankomend student kan starten met een opleiding, moet deze zich eerst aanmelden bij Studielink. Studenten kunnen bij hun aanmelding via Studielink aangeven dat ze een functiebeperking en/of chronische ziekte hebben en dat ze een intakegesprek willen met een studentendecaan. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden, onder andere in verband met het aanvragen van voorzieningen.

Uit een inventarisatie van handicap + studie blijkt dat er grote verschillen bestaan in de manier waarop onderwijsinstellingen vragen naar functiebeperkingen. Sommige onderwijsinstellingen vragen hier zelfs helemaal niet naar. En dat is zonde, omdat zowel de onderwijsinstelling als de student er baat bij hebben dat eventuele belemmeringen vroegtijdig worden gemeld. In samenwerking met een studentendecaan heeft handicap + studie daarom een aantal tips opgesteld over hoe studenten in Studielink te vragen naar een functiebeperking: Advies Studielink (PDF).

Hier de aanpak van TU Delft met betrekking tot vragen naar functiebeperkingen in Studielink.

Downloads

PDF 0,63 Mb.
PDF 0,34 Mb.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies