Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

StuDent: gespreksgroepen voor en door studenten met depressieve klachten

StuDent: gespreksgroepen voor en door studenten met depressieve klachten
">
Depressie is wereldwijd de hoofdoorzaak van ziekte en handicap bij jongeren tussen 10 en 19 jaar (WHO). In Nederland heeft 15% van alle jongeren voor het 18e jaar een depressieve episode meegemaakt. Depressie is een veel voorkomende stoornis met een aanzienlijke ziektelast, hoge kosten en ernstige gevolgen voor het sociaal, emotioneel, lichamelijk en maatschappelijk functioneren. Depressie kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven van de student en diens omgeving.

Resultaat

Een gespreksgroep voor en door studenten met depressieve klachten. Gespreksbegeleiders zijn getraind, krijgen supervisie en zijn in staat om de gespreksgroep adequaat te begeleiden.

Voor wie?

1. Hoger onderwijsinstellingen die studenten met depressieve klachten een voorziening willen bieden.
2. Studenten met depressieve klachten, die al verder van hun depressieproblematiek afstaan en interesse hebben in het begeleiden van een gespreksgroep.
3. Studenten met depressieve klachten en/of studenten die zich herkennen in de beschrijving van de gespreksgroep en willen deelnemen aan StuDent.

Inhoud

Ervaringsdeskundige studenten worden getraind in het begeleiden van een gespreksgroep binnen hun eigen onderwijsinstelling. Per tweetal begeleiden zij een groep van maximaal 8 studenten. De gespreksgroep is erop gericht om: inzicht in en grip op de depressie te krijgen; zelf de regie te nemen, eigen kracht en mogelijkheden te ontdekken, zelfredzaamheid te ontwikkelen en keuzes te maken, persoonlijke ervaringen te delen, gezamenlijk kennis op te doen en deze te delen, te leren om te gaan met de depressie en tips op te doen over leven en studeren met een depressie. Met als bijkomend effect dat waarschijnlijk minder studenten studievertraging zullen oplopen en/of zullen uitvallen.

Werkwijze

Handicap + studie onderhoudt de contacten met de onderwijsinstellingen, stelt informatie beschikbaar, adviseert over organisatie en uitvoering en evalueert. Handicap + studie maakt hierbij gebruik van de expertise van de Depressie Vereniging en ervaringsdeskundige gespreksbegeleiders van StuDent in Rotterdam. 

Investering

Het opzetten van een gespreksgroep kost € 8000,- (excl. BTW, tijd en faciliteiten vanuit de onderwijsinstelling). Bij dit bedrag is inbegrepen:

  • 2 trainingsdagen voor 4 gespreksbegeleiders (2 gespreksbegeleiders en 2 back-up).
  • Supervisie voor de gespreksbegeleiders.
  • Inzet van ambassadeurs (ervaren studentgespreksbegeleiders).
  • Projectleiding en -ondersteuning.

Hoger Onderwijsinstellingen faciliteren de organisatie en uitvoering van de groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van informatie over de gespreksgroepen en voor het werven van studenten (gespreksbegeleider en deelnemers).

Studenten die de gespreksgroepen gaan begeleiden krijgen een training van twee dagen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij een rol spelen in de werving en activiteiten voor het opzetten van een groep voor hun rekening nemen.

Informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Westerbeek van Eerten: 06-13218079; Evelien.Westerbeekvaneerten@handicap-studie.nl of Sietske Sportel: 06-10211358; Sietske.Sportel@handicap-studie.nl.

Deze gespreksgroepen worden mede mogelijk gemaakt door:

 Logo Van Belkumfonds

 

 

 

 

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies