Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Begeleide werksessie informatievoorziening & voorlichting

Begeleide werksessie informatievoorziening & voorlichting
">
Deze begeleide werksessie duurt 3 uur en wordt gehouden met betrokkenen van de onderwijsinstelling. Er wordt gebruik gemaakt van de checklist informatievoorziening die handicap + studie ontwikkelde.

 Er wordt gebruik gemaakt van een checklist informatievoorziening en een stappenplan communicatie. De sessie leidt tot verbeterpunten en het vaststellen van mogelijke acties.

Per werksessie zijn in ieder geval vertegenwoordigd:

  • Projectleider studeren met een functiebeperking
  • Studentendecaan of studieadviseur met specialisatie studeren met een functiebeperking
  • Communicatiemedewerker en wanneer mogelijk ook de webmaster
  • Contactpersoon studeren met een functiebeperking van een faculteit
  • Studenten met een functiebeperking. Voor een succesvolle informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking is het van belang de doelgroep aan wie de informatie gericht is te betrekken. Studenten uit de doelgroep kunnen daarmee inzicht verschaffen in bijvoorbeeld de kanalen die zij het meest gebruiken en op welke wijze zij graag de informatie aangereikt krijgen.

Er kunnen meerdere personen met eenzelfde rol aan de werksessie deelnemen. Het maximale aantal deelnemers voor de werksessie is 15 personen.

Opbouw sessie

In de werksessie vullen de aanwezigen de checklist informatievoorziening in. Hieruit komt een stand van zaken naar voren waar conclusies aan verbonden worden. Uit de conclusie komen verbeterpunten en activiteiten naar voren. Daar zullen keuzes in gemaakt moeten worden voor de korte en de langere termijn en tot slot worden deze omgezet naar concrete afspraken en aandachtspunten.

Verslag

Handicap + studie verwerkt de afspraken en aandachtspunten in een verslag, dat na afloop aan de opdrachtgever wordt verstuurd.

Uitvoering activiteiten

Indien gewenst kan besproken worden wat de rol van handicap + studie kan zijn bij het uitvoeren van de activiteiten.

Indicatie van de kosten

Het uitvoeren van de werksessies bestaat voor handicap + studie uit de volgende activiteiten:

  • Voorbereiding: inlezen in huidige informatievoorziening, bekijken website.
  • Uitvoering van de werksessie: begeleiden van het invullen van de checklist en het gesprek naar aanleiding daarvan om tot concrete afspraken te komen.
  • Nazorg: vastleggen van aandachtspunten en afspraken in een verslag en deze aan opdrachtgever toesturen.

Handicap + studie kan dit aanbieden voor een bedrag van € 1500,- per werksessie exclusief reiskosten en BTW. In dit bedrag zijn eventuele activiteiten die uit de werksessie voortkomen niet opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Jansen (Judith.Jansen@handicap-studie.nl) of Evelien Westerbeek (Evelien.WesterbeekvanEerten@handicap-studie.nl).

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies