Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

De Werkvloer Op

De Werkvloer Op
">
“De Werkvloer Op” is een methodiek die door handicap + studie ontworpen is om samen met een onderwijsinstelling (onderdelen van) hun beleidsplan over ‘studeren met een functiebeperking’ te implementeren en structureel te verankeren in de organisatie. Het Plan van Aanpak bestaat uit vier fases. Uitvoering van één, twee of drie van de fases door handicap + studie is ook een mogelijkheid.

Fase 1: Zelfonderzoek door de onderwijsinstelling

Tijdens deze fase inventariseert handicap + studie met behulp van de beleidsscan welke onderdelen van het beleid rond ‘studeren met een functiebeperking’ al structureel goed uitgevoerd worden en waarvoor extra aandacht nodig is. Deze fase bestaat uit 2 of 3 sessies met verschillende betrokken personen. Als al bekend is welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben of de onderwijsinstelling deze fase zelfstandig uitvoert, kan deze fase overgeslagen worden.

Fase 2: Schrijven van een projectplan

Tijdens deze fase wordt een medewerker van handicap + studie gekoppeld aan tenminste 1 medewerker van de onderwijsinstelling. Samen spreken zij met betrokken personen om een plan te formuleren ten behoeve van een bepaald onderwerp (denk bijvoorbeeld aan: informatievoorziening, verbeteren van begeleiding, procedure voor aanvraag van voorzieningen, stages). De activiteiten in dit plan zorgen voor een structurele inbedding van het onderwerp in de onderwijsinstelling. Handicap + studie levert in samenwerking met de onderwijsinstelling een projectplan op maat om het onderwerp aan te pakken.

Fase 3: Uitvoering van het projectplan

Tijdens deze fase wordt de expertise van handicap + studie ingezet. Samen met de onderwijsinstelling worden producten ontwikkeld ten behoeve van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld trainingen, een kwaliteitsmeting, folders of screenings). Ook worden tijdens deze fase zoveel mogelijk mensen betrokken bij het project.

Fase 4: Evaluatie ten behoeve van de onderwijsinstelling

In de evaluatie wordt beschreven hoe het project is verlopen en op welk niveau het onderwerp nu staat. Een belangrijk onderdeel zijn aanbevelingen voor de toekomst, die in overleg met de onderwijsinstelling geformuleerd worden. Aan de hand van deze evaluatie kan de onderwijsinstelling  beleid en activiteiten voor de toekomst bepalen.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies