Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Financiering

Financiering
">

Studiefinanciering

Studenten krijgen studiefinanciering als ze voor een tijdelijke studie of stage naar het buitenland gaan. Die studie of stage moet dan wel onderdeel zijn van een Nederlandse opleiding.
Daarnaast kunnen studenten Nederlandse studiefinanciering aanvragen voor een volledige opleiding in het buitenland. De voorwaarden die gelden om in Nederland voor studiefinanciering in aanmerking te komen gelden ook voor studiefinanciering in het buitenland. Daarnaast gelden er voor het buitenland nog enkele extra voorwaarden.

Op de website van DUO  staan de voorwaarden waaraan de student moet voldoen om studiefinanciering voor een (deel van de) studie in het buitenland te krijgen.

DUO adviseert een aantal stappen die minimaal 3 maanden voor vertrek naar het buitenland moeten worden ondernomen om alles goed te regelen:

OV-vergoeding

Bij het volgen van een studie in het buitenland, is een studentenreisproduct niet perse nodig. In plaats daarvan kan de student een ov-vergoeding per maand aanvragen. Deze vergoeding wordt een gift als binnen 10 jaar het diploma wordt behaald.
Maakt de student al gebruik van een studentenreisproduct, dan moet deze worden stopgezet vóór de 1e van de maand waarin de vergoeding ingaat.
Via Mijn DUO  kan de student de vergoeding of het studentenreisproduct aanvragen. 

Aanvullende financiering

Voor studenten die een functiebeperking hebben is het mogelijk om een aanvullende Erasmus beurs te krijgen. Het gaat om mensen die zonder aanvullende financiering niet in staat zijn om in het buitenland te studeren, stage te lopen of te doceren. De beurs is bedoeld voor eventuele extra kosten die te maken hebben met het verblijf in het buitenland, zoals tolk gebarentaal, rolstoel toegankelijke huisvesting, extra medische verzorging.   
Via de hoger onderwijsinstelling (bureau buitenland/international office) kan de student hiervoor een aanvraag bij het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren (NA) indienen, bij voorkeur voordat de student vertrekt naar het buitenland. Zie voor alle adressen: https://www.wilweg.nl/contact/international-offices.
De aanvraag voor aanvullende subsidie wordt door de onderwijsinstelling ingediend bij
het Nationaal Agentschap (NA). Meer informatie is te vinden op deze website:  https://www.wilweg.nl/financiering/beurzen/erasmus-plus

Voor de aanvullende subsidie zijn de volgende zaken van belang:

  • medische verklaring van een arts;
  • verklaring van de onderwijsinstelling waar de student in Nederland staat ingeschreven met een beschrijving van de aard en de ernst van de functiebeperking en de daaruit voortvloeiende
    speciale behoeften en aanvullende eisen;
  • gedetailleerde begroting voor de benodigde extra voorzieningen, voor zover de kosten
    hiervoor niet uit een andere bron verkregen wordt;
  • overzicht van alle andere vormen van steun die de student al ontvangt inclusief een toelichting waarom deze steun onvoldoende is voor het verblijf in het buitenland;
  • correspondentie waaruit blijkt dat de gastinstelling op de hoogte is van de komst van de student en in staat en bereid is de benodigde extra voorzieningen te bieden of te treffen.

VSBfonds Beurs voor vervolgstudie of onderzoek

Studenten met een functiebeperking die naar het buitenland willen voor een vervolgstudie of onderzoek kunnen een aanvraag doen voor een VSBfonds Beurs. Deze beurs bestaat uit een schenking van maximaal € 10.000, afhankelijk van het studieplan en de begroting. Voor studenten met een functiebeperking is het in sommige gevallen mogelijk om een hoger beursbedrag te krijgen. Uit de kostenbegroting van de student moet duidelijk zijn dat er extra kosten gemaakt moeten worden als gevolg van de beperking.
Meer informatie is te vinden op deze website:
https://www.vsbfonds.nl/beurzen/beurs-aanvragen/studenten-met-beperking

Bekijk hier het filmpje van Tim Zandbergen over zijn ervaringen met zijn studie in het buitenland die hij dankzij een beurs van het VSB Fonds kon doen:  https://www.youtube.com/watch?v=FWz9U_IKzrI

Overige beurzen voor studenten met een functiebeperking

De European University Sports Association heeft wel eens projecten met beurzen voor studenten met een functiebeperking die in het buitenland willen studeren: https://www.eusa.eu/

Studeren in het buitenland en Wajong

Ontvang de student naast studiefinanciering een Wajonguitkering? Bespreek dan het verblijf in het buitenland vooraf met het UWV. De student ontvangt namelijk officieel geen Wajonguitkering meer als hij of zij langer dan drie maanden in het buitenland verblijft. Het is echter mogelijk om op grond van een zogenaamde hardheidsclausule het UWV te verzoeken de uitkering door te betalen gedurende het verblijf in het buitenland (Artikel 3:19 lid 9 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0008657/2018-01-01). Dit wordt mogelijk gemaakt door de Beleidsregels voortzetting Wajong-uitkering buiten Nederland. Via het Wajong forum op internet kun je hier ook vragen over stellen: https://perspectief.uwv.nl/forum#ck-attention 
Zie voor meer informatie ook:

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies