Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

10 voor passend onderwijs

10 voor passend onderwijs
10 voor passend onderwijs">
Jaartal: 2017 | Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?
Expertisecentrum handicap + studie voerde in 2016/2017 een project uit waarbij samen met instellingen voor hoger onderwijs is onderzocht wat de effecten van passend onderwijs zijn. De projectresultaten zijn beschreven in de uitgave '10 voor passend onderwijs. Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?' Instellingen voor hoger onderwijs kunnen van de opgedane inzichten gebruik maken om beter in te spelen op wensen en behoeften van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies