Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Referentiemodel: Toetsing, niet minder, maar anders

Referentiemodel: Toetsing, niet minder, maar anders
Referentiemodel: Toetsing, niet minder, maar anders">
Jaartal: 2013 | Doelgroep: Examencommissies
studenten mogen vragen om een alternatieve werk- of toetsvorm die beter past bij hun belemmering of om extra voorzieningen. Hoe kun je als examencommissies deze studenten tegemoet komen maar tegelijkertijd het niveau en de kwaliteit van de toetsing blijven waarborgen? Dit referentiemodel is bedoeld om te kunnen bepalen of de alternatieve toets volwaardig is en er niet wordt ingeboet aan kwaliteit. Ook geeft het suggesties voor het proces van toekenning en uitvoering van alternatieve toetsing. Zodat dit op een verantwoorde en transparante manier kan plaatsvinden en studenten met een functiebeperking een eerlijke kans krijgen op een succesvolle studie.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies