Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist? 14-05-2019

14 mei 2019
Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist? 14-05-2019
">
Op 1 augustus 2014 werd het Passend Onderwijs ingevoerd. Eén van de doelen was het aantal thuiszitters terug te dringen. Dat zou betekenen dat de doorstroom van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt verbeterd en de instroom van deze leerlingen in het Hoger Onderwijs op termijn zal toenemen. Passend Onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en het Hoger Onderwijs (HO) kent geen ‘speciaal onderwijs’, dus voor deze sectoren geldt dat een passend onderwijsaanb

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze praktische studiemiddag staan de volgende vragen centraal:
  • Wat leren we van de eerste ervaringen met passend onderwijs?
  • Wat is nodig voor een doorlopende lijn voor leerlingen/studenten met specifieke ondersteuningsbehoeften bij de overgang Voortgezet Onderwijs (VO) => HO en VO => MBO => HO?
  • Wat kan het HO leren van VO en MBO en andersom?
  • Is het HO voldoende voorbereid?

Resultaat

Na afloop hebben deelnemers aan deze studiemiddag:
  • de knelpunten (in de regio) in beeld;
  • mogelijke oplossingen leren kennen en;
  • hun netwerk uitgebreid.

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en/of uitvoering van het beleid ten aanzien van studeren met een functiebeperking cq passend onderwijs in het VO, MBO en HO, zoals Beleidsmakers, studentendecanen, studiebegeleiders, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, docenten, ambulant begeleiders.

Tijd en locatie

De studiemiddag staat gepland op dinsdag 14 mei 2019 van 13:00 tot 16:30 uur en vindt plaats in ons kantoor in ’s-Hertogenbosch: Stationsplein 14, 5211 AP (CINOP-pand).

Begeleider

De studiemiddag wordt verzorgd door Karien Coppens, consultant bij Expertisecentrum handicap + studie.

Kosten

€ 235,-

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor Studiemiddag h+s 14 mei 2019 - Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?
 

Agenda

Vorige maand
Volgende maand
november 2018
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies