Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking: wat zijn de mogelijkheden? 20-03-2019

20 maart 2019
Toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking: wat zijn de mogelijkheden? 20-03-2019
">
Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing in examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Examencommissies en docenten hebben hier een essentiële rol te vervullen. Wat moet je nu weten en waar kun je rekening mee houden om deze taak goed te kunnen volbrengen zonder in te boeten op de kwaliteit van de toets en de eindkwalificaties? En hoe kun je systematisch werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering?

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze studiedag de staan de volgende vragen centraal:
 • Wat maakt een toets onnodig moeilijk voor studenten met een functiebeperking?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden op het gebied van aangepaste toetsing en examinering?
 • Hoe kan een verzoek voor aangepaste toetsing worden beoordeeld?
 • Hoe kan binnen de opleiding/instelling planmatig worden gewerkt aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering?
 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijke toetsing en examinering op verschillende niveaus: jijzelf, examencommissie, instelling, politiek?
 • Welke doelen en acties kunnen er geformuleerd worden om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten?

Op een interactieve manier gaan we aan de slag met bovenstaande vragen. We kijken zowel naar het hier en nu als naar de toekomst van toegankelijke toetsing en examinering. We reiken handvatten en tips aan. Er is voldoende ruimte om eigen casuïstiek en ervaringen in te brengen.

Resultaat

Na afloop hebben deelnemers aan deze studiedag:
 • inzicht in de problematiek van studenten met een functiebeperking met betrekking tot toetsing en examinering, hun rechten en plichten;
 • de voordelen en het belang ervaren van het construeren van een toets op basis van een toetsmatrijs;
 • ervaring opgedaan in de behandeling van een aanvraag voor aangepaste toetsing/examinering volgens de ‘drie stappen methode’;
 • kennis van Universal Design (UD) Toetsing;
 • gereflecteerd op taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijke toetsing en examinering op verschillende niveaus;
 • een aanzet gemaakt van mogelijke doelen en acties op de korte en lange termijn om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten.

Doelgroep

De studiedag is interessant voor leden van examencommissies, docenten, studentendecanen en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en –aanpassing in het hoger onderwijs.

Tijd en locatie

De studiedag staat gepland op woensdag 20 maart 2019 van 9:30 tot 16:30 uur en vindt plaats in ons kantoor in ’s-Hertogenbosch: Stationsplein 14, 5211 AP (CINOP-pand).

Begeleider

De studiedag wordt verzorgd door Marjolein Büscher-Touwen, consultant bij Expertisecentrum handicap + studie.

Kosten

€ 325,-

Aanmelden

Studiedag h+s 20 maart 2019 - Toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking
 

Agenda

Vorige maand
Volgende maand
januari 2019
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies