Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Regiobijeenkomst aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 12-04-2018

12 april 2018
Regiobijeenkomst aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 12-04-2018
">
De regiobijeenkomsten van Expertisecentrum handicap + studie in april 2018 gaan over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor studenten met een beperking is de overgang naar de arbeidsmarkt vaak moeilijker dan voor studenten zonder beperking. Tijdens de regiobijeenkomsten wordt dit thema belicht vanuit de kant van werkgevers, jongeren met een beperking en onderwijsinstellingen. Onderzoeks- en adviesbureau KBA presenteert het concept van de transitieroute voor studenten met een beperking, waarmee het laatste studiejaar en het eerste jaar daarna als transitiefase benoemd worden. Behalve onderwijsprofessionals zijn ook studenten met een beperking nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de regiobijeenkomsten.

De kansen op duurzame arbeidsparticipatie zijn voor hoger opgeleide jongeren met een arbeidsbeperking kleiner dan voor jongeren zonder arbeidsbeperking. De werkloosheid onder mensen met een beperking is twee keer zo hoog als onder mensen zonder beperking: minder dan de helft heeft betaald werk.

Stage is belangrijk

De eerste signalen voor de moeizame toetreding tot de arbeidsmarkt zijn al tijdens de opleiding te zien. Een deel van de studenten met een beperking slaagt er niet in om geschikte stages te vinden door onvoldoende voorzieningen. Hierdoor verlaten zij het onderwijs zonder diploma en dat maakt het vinden van een baan lastig. Het komt ook voor dat studenten zonder stage of andere werkervaring afstuderen. Werkervaring is echter vaak een belangrijk criterium op een curriculum vitae voor werkgevers om kans te maken op een baan.

Invalshoeken

Tijdens de regiobijeenkomsten wordt het thema belicht vanuit de volgende invalshoeken: 

 • Werkgevers geven aan wat voor hen belangrijk is bij de aanname en duurzame plaatsing van stagiaires en werknemers met een beperking.
 • Jongeren met een beperking delen hun ervaringen met voorbereiding op en toetreding tot de arbeidsmarkt. Zij geven aan wat zij nodig hebben.
 • Onderwijsinstellingen laten zien welke interventies zij inzetten om studenten met een beperking goed/beter voor te bereiden op de overgang naar stage en werk.
 • Onderzoeks- en adviesbureau KBA presenteert de resultaten van een project op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt in het mbo. Op grond van de ervaring binnen de mbo-instellingen formuleerden zij het concept van de transitieroute van onderwijs naar arbeidsmarkt voor studenten met een beperking. Dit betreft het laatste studiejaar en het eerste jaar na diplomering. Wellicht is dit ook een werkbaar concept voor het hoger onderwijs.

Goede voorbeelden met elkaar uitwisselen

Tijdens het programma krijgen de deelnemers de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de herkennings- en aangrijpingspunten. Wat zijn de mogelijkheden binnen de eigen instelling om de voorbereiding en toetreding tot stage en arbeidsmarkt te verbeteren voor studenten met een beperking? Welke goede voorbeelden van interventies kent men en waar heeft men ervaring mee?
Tot slot formuleren we gezamenlijk wensen en acties om de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt te verbeteren voor studenten met een beperking.

Data en plaatsen

De regiobijeenkomsten vinden bij voldoende belangstelling plaats op:

 • Dinsdag 10 april 2018 bij Fontys in Eindhoven, van 10.00 - 14.00 uur.
 • Donderdag 12 april 2018 bij de TU in Delft, van 10.00 - 14.00 uur.
 • Dinsdag 24 april 2018 bij de Universiteit Twente in Enschede, van 10.00 - 14.00 uur.

Aanmelden

 Klik hier voor aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Bijdragen aan regiobijeenkomsten

Voor meer informatie en/of aanmelden als ervaringsdeskundige kunt u contact opnemen met Marian de Groot, marian.degroot@handicap-studie.nl.   

  Verder lezen 

  Advies Stichting Nationale DenkTank (2017). Iedereen perspectief op werk

  Artikel CBS: Met arbeidshandicap vaak niet actief op arbeidsmarkt

  Artikel CBS: Een op de drie arbeidsgehandicapten heeft betaald werk

  Agenda

  Vorige maand
  Volgende maand
  juni 2018
  ma
  di
  wo
  do
  vr
  za
  zo
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  27
  28
  29
  30
  Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies