Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Overzicht nieuws

19 april 2018

Call for proposals internationale conferentie VN-proof hoger onderwijs op 19 en 20 november 2018

Expertisecentrum handicap + studie organiseert een internationale conferentie in Nederland op 19 en 20 november 2018. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Instellingen in het hoger onderwijs werken aan de implementatie van dit verdrag. Tijdens de conferentie gaat het over de vraag hoe we ons onderwijs inclusiever kunnen maken. Indien u belangstelling heeft om een presentatie of workshop te verzorgen, lees dan de Call for proposals.
Call for proposals internationale conferentie VN-proof hoger onderwijs op 19 en 20 november 2018
19 april 2018

Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 12 april 2018

Op 12 april 2018 organiseerde handicap + studie een regiobijeenkomst bij de TU Delft over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid in het hoger onderwijs. Ruim 45 vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, werkgevers, organisaties die mensen met een beperking ondersteunen, overheid en vakbond waren aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door diversity officer Rinze Benedictus van de TU Delft.
Verslag regiobijeenkomst aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 12 april 2018
18 april 2018

Campagne Toegankelijk Toetsen: ‘Ruimer denken, kan, mag moet!’ van start

Expertisecentrum handicap + studie/CINOP is gestart met de campagne Toegankelijk Toetsen, onder het motto: ‘Ruimer denken, kan, mag, moet!’ Het doel van deze campagne is het creëren van bewustzijn en aanzetten tot actie: bij het aanbieden en afnemen van toetsen onder studenten met een functiebeperking is veel meer mogelijk dan men vaak denkt. De campagne is zowel gericht op het management en examencommissies als op docenten en begeleiders in het hoger onderwijs en dus de hele keten die betrokken is bij het toetsbeleid en de uitvoering daarvan.
Campagne Toegankelijk Toetsen: ‘Ruimer denken, kan, mag moet!’ van start
18 april 2018

Bijdragen aan een succesvolle overgang van mbo naar hbo voor studenten+

Voor studenten met een ondersteuningsbehoefte uit het mbo kan de stap naar het hbo groot zijn. Voor een goede studiekeuze, een goede overgang en het succesvol doorlopen van de studie is het tijdig vinden van de juiste personen en voorzieningen cruciaal. Zowel het mbo als hbo hebben hier een rol te vervullen. Voor mbo-professionals ontwikkelde handicap + studie de digitale handreiking ‘Bijdragen aan een succesvolle overgang van mbo naar hbo voor studenten met een ondersteuningsbehoefte’. Dit in samenwerking met Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Midden-Nederland, Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, MBO Raad, Koning Willem I College.
Bijdragen aan een succesvolle overgang van mbo naar hbo voor studenten+
15 april 2018

3Doc: In het hoofd van mijn zusje

Op woensdag 2 mei 2018 (21:45 - 22:35 uur) zendt NPO3 de documentaire 'In het hoofd van mijn zusje' uit. Een kwetsbaar portret over de zus van filmmaker Ingrid Kamerling die leed aan angsten en keuzestress en uiteindelijk op 24-jarige leeftijd vlak voor haar diploma-uitreiking een einde aan haar leven maakte.
3Doc: In het hoofd van mijn zusje
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies