Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Overzicht nieuws

22 februari 2018

Studenten lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceerden op 22 februari 2018 een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. Op dit meldpunt kunnen (aankomende) studenten klachten achterlaten over hoe de studiekeuzecheck verloopt of over het advies wat zij krijgen.
Studenten lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck
22 februari 2018

Regiobijeenkomsten aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt in april 2018

De regiobijeenkomsten van Expertisecentrum handicap + studie in april 2018 gaan over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor studenten met een beperking is de overgang naar de arbeidsmarkt vaak moeilijker dan voor studenten zonder beperking. Tijdens de regiobijeenkomsten wordt dit thema belicht vanuit de kant van werkgevers, jongeren met een beperking en onderwijsinstellingen. Onderzoeks- en adviesbureau KBA presenteert het concept van de transitieroute voor studenten met een beperking, waarmee het laatste studiejaar en het eerste jaar daarna als transitiefase benoemd worden.
Lees verder: Regiobijeenkomsten aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt in april 2018
22 februari 2018

Studiemiddag over Multidisciplinair samenwerken voor studentenwelzijn op 5 april 2018

Studentenwelzijn en studiesucces hangen nauw samen. Tijdens deze studiemiddag gaan professionals uit het hoger onderwijs met elkaar na hoe er wordt samengewerkt op het gebied van studentenwelzijn. Achterliggende gedachte is: door aandacht voor het studentenwelzijn is de kans op studiesucces groter. Ook Expertisecentrum handicap + studie levert een bijdrage aan de middag. Deze vindt plaats op donderdag 5 april 2018 bij de HAN in Arnhem.
Studiemiddag over Multidisciplinair samenwerken voor studentenwelzijn op 5 april 2018
22 februari 2018

Gezamenlijk koers zetten richting flexibel toetsen en examineren?

In 2018 en 2019 staat het thema ‘Toegankelijk toetsen: zo kan het ook!’ hoog op de agenda van Expertisecentrum handicap + studie. Ons doel is om - samen met de onderwijsinstellingen, de Inspectie van het Onderwijs, NVAO, koepelraden (o.a. VH en VSNU) en andere betrokkenen - koers te zetten richting meer flexibel toetsen en examineren ten behoeve van studenten met een functiebeperking.
Gezamenlijk koers zetten richting flexibel toetsen en examineren?
22 februari 2018

Wie heeft er voorbeelden van aangepast examineren voor beroepsspecifieke onderdelen in het mbo?

Expertisecentrum handicap + studie is sinds 2017 lid van de Expertgroep passende examinering mbo. In dat verband wordt gewerkt aan het bundelen en verspreiden van goede voorbeelden en het signaleren van knelpunten.
Lees verder: Wie heeft er voorbeelden van aangepast examineren voor beroepsspecifieke onderdelen in het mbo?