Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Overzicht nieuws

11 september 2017

Expertisecentrum handicap + studie beter in beeld bij docenten

Handicap + studie heeft een korte vragenlijst onder docenten afgenomen om inzicht te krijgen hoe handicap + studie hen het beste kan ondersteunen bij het geven van toegankelijk onderwijs aan studenten met een functiebeperking. Maar liefst 256 docenten hebben de vragenlijst ingevuld en hun ervaringen en behoeften gedeeld. Uit de resultaten komt naar voren dat handicap + studie bij docenten nog onvoldoende bekend is, maar zij zich wel kunnen voorstellen dat handicap + studie handvatten en expertise kan aanreiken.
Expertisecentrum handicap + studie beter in beeld bij docenten
11 september 2017

Faalangst is geen handicap

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens stelt dat faalangst geen handicap of chronische ziekte is de zin van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).
Faalangst is geen handicap
11 september 2017

Gezocht: ervaringen/informatie over studeren met een handicap

Het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap of chronische ziekte is nu ongeveer een jaar geleden in werking getreden. Het College voor de Rechten van de Mens doet momenteel onderzoek naar ervaringen. Handicap + studie verzamelt en bundelt de ervaringen van het hoger onderwijs.
Gezocht: ervaringen/informatie over studeren met een handicap
11 september 2017

Vacature directie-assistent bij Liliane Fonds. Kandidaten met functiebeperking worden nadrukkelijk gevraagd om te solliciteren

Het Liliane Fonds zet zich in voor kinderen met een handicap op de armste plekken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit fonds staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en ziet dat graag weerspiegeld in de samenstelling van het personeelsbestand. Het Liliane Fonds is per direct op zoek naar een directie-assistent. Kandidaten met een beperking worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel. Reageren voor 18 september.
Vacature directie-assistent bij Liliane Fonds
10 september 2017

Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?

Expertisecentrum handicap + studie voerde in 2016/2017 een project uit waarbij samen met instellingen voor hoger onderwijs is onderzocht wat de effecten van passend onderwijs zijn. De projectresultaten zijn beschreven in de uitgave '10 voor passend onderwijs. Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?' Instellingen voor hoger onderwijs kunnen van de opgedane inzichten gebruik maken om beter in te spelen op wensen en behoeften van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.
Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?