Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Overzicht nieuws

18 juli 2017

Vacature coördinator ICT bij Liliane Fonds. Kandidaten met functiebeperking worden nadrukkelijk gevraagd om te solliciteren

Het Liliane Fonds is voor de afdeling Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling PER DIRECT op zoek naar een coördinator ICT. Het betreft een betaalde functie voor 32 uur per week (0,8 FTE). Het Liliane Fonds staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat ziet het fonds graag weerspiegeld in de samenstelling van het personeelsbestand. Kandidaten met een beperking worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren als zij zich herkennen in het profiel. Reageren voor 21 augustus 2017.
Vacature coördinator ICT: ook voor kandidaten met functiebeperking
17 juli 2017

Dyslexieverklaringen nader verklaard

In de periode december 2016 - februari 2017 zijn interviews gehouden met onderwijsinstellingen over dyslexie op hun instelling. Daarbij is ook ingegaan op mogelijke verklaringen over het lage of juist hoge percentage dyslectische leerlingen. Het rapport 'Dyslexieverklaringen nader verklaard' beschrijft de bevindingen uit deze interviews.
Dyslexieverklaringen nader verklaard
17 juli 2017

Nieuwe campagne: ouderejaars helpen beginnende studenten

Minister Bussemaker trekt de komende vier jaar een miljoen uit voor rolmodellen in het hoger onderwijs. Oudere studenten als rolmodel voor 'kwetsbare groepen' moeten helpen om de kansenongelijkheid te verkleinen.
Nieuwe campagne: ouderejaars helpen beginnende studenten
17 juli 2017

Accessibility in Microsoft

Studenten met een visuele beperking of dyslexie hebben vaak compenserende hulpmiddelen nodig om lessen te volgen, studiemateriaal te verwerken en examens af te leggen. Sprint, Kurzweil en Supernova zijn veelgebruikte programma’s in het hoger onderwijs. Minder bekend is dat Microsoft de laatste jaren ook erg inzet op Accessibility of digitale toegankelijkheid.
Accessibility in Microsoft
17 juli 2017

StudieTool: website ondersteunt studenten met chronische aandoening of beperking

StudieTool is een onderdeel van het project Samen Bouwen aan Participatie; een project dat wordt uitgevoerd met instellingssubsidie die door het ministerie van VWS is toegekend aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties. StudieTool is een website en heeft als doel studenten met een chronische aandoening of beperking te ondersteunen om hen zoveel mogelijk aan de studie te houden of te krijgen.
StudieTool: website ondersteunt studenten met chronische aandoening/beperking