Opmaak uitschakelen

Overzicht nieuws

23 maart 2017

‘Talent: Autisme’, 10 t/m 14 april a.s. om 22.45 uur op NPO 2

Vanaf 10 april a.s. zendt EO de serie ‘Talent: Autisme’ uit. Deze vijfdelige portretserie focust zich op mensen die een vorm van autisme hebben, maar hierdoor ook over een opmerkelijk of een opvallend talent beschikken.
‘Talent: Autisme’, 10 t/m 14 april a.s. om 22.45 uur op NPO 2
23 maart 2017

Autismeweek 2017: alle aandacht voor autisme tijdig (h)erkennen

Dit jaar organiseert de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) van 2 tot en met 8 april voor de 8e keer de NVA Autismeweek. Het thema van de NVA Autismeweek 2017 is Jong en AUT, alle aandacht voor het vroegtijdig erkennen en herkennen van autisme. Tijdens de NVA Autismeweek vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) jaarlijks op een bijzondere manier aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.
Autismeweek 2017: alle aandacht voor autisme tijdig (h)erkennen
20 maart 2017

Verslagen regiobijeenkomsten flexibel onderwijs maart 2017

Deelnemers kregen tijdens de bijeenkomsten informatie over de belemmeringen die studenten als gevolg van beperkte belastbaarheid ervaren bij het volgen van een voorgeschreven curriculum. En ze maakten kennis met de FlexScan: een instrument om de stand van zaken en ambitie met betrekking tot flexibilisering van het onderwijs in kaart te brengen.
Verslagen regiobijeenkomsten flexibel onderwijs maart 2017
20 maart 2017

Gelijke kansen door aandacht voor verschillen

Dit voorjaar nam Expertisecentrum handicap + studie deel aan een studiereis van ECHO naar de University of California Los Angeles (UCLA). UCLA organiseert al 40 jaar programma’s voor jongeren voor wie het niet vanzelfsprekend is om te gaan studeren (underserved students). Resultaat is dat een kwart van de UCLA-studenten inmiddels uit gezinnen komt, waar nog nooit gestudeerd werd. Ook studenten met een beperking vinden hun weg naar de universiteit. Marian de Groot van handicap + studie was mee op deze studiereis en doet verslag.
Gelijke kansen door aandacht voor verschillen
20 maart 2017

Uitspraak College Rechten van de Mens: school trof voldoende maatregelen voor leerling met dyslexie

Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs trof voldoende doeltreffende aanpassingen voor een leerling met dyslexie. Daarom is er geen sprake van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. Dit betreft een uitspraak van het College voor de Rechten van de mens van 29 december 2016.
Uitspraak College Rechten van de Mens: school trof voldoende maatregelen voor