Opmaak uitschakelen

Studieproces in kaart

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs. Ontdek de sleutelmomenten en jouw rollen hierin.
Lees verder

Nieuwsbrief h + s

Op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en activiteiten van handicap + studie? Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Lees verder

Congres

Bouwen en (ver)binden aan hoger onderwijs voor studenten+? Kom naar ons congres 12 december 2016 in Utrecht!
Lees verder

Trainingsaanbod

Bekijk het trainingsaanbod van handicap + studie voor 2016/2017.
Lees verder
Ga naar de eerste header
Ga naar de tweede header
Ga naar de derde header
Ga naar de vierde header

handicap + studie

Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking.
Lees verder over: handicap + studie

Nieuws

 
Teaser agenda

16 punten voor volwaardige deelname van mensen met een beperking

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geïnventariseerd op welke terreinen mensen met een beperking veel knelpunten ervaren. Uit de inventarisatie blijkt dat zij vaak belemmeringen ervaren bij onderwijs, werk en zelfstandig wonen. Daarnaast is de toegankelijkheid vaak niet goed geregeld, waardoor mensen met een beperking niet zelfstandig aan de maatschappij kunnen deelnemen. Het College heeft daarom deze onderwerpen als speerpunten aangewezen.
Lees meer over: 16 punten voor volwaardige deelname van mensen met een beperking >>

Kamerbrief studenten met een beperking

Op 28 oktober 2016 stuurde de Minister OCW een brief naar de Tweede Kamer met een inventarisatie van knelpunten en ondersteuningsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking. Ook komt aan de orde wat de minister voor studenten met een beperking heeft gedaan en nog wil gaan doen.
Lees meer over: Kamerbrief studenten met een beperking >>
Meer nieuws

Agenda

 
Teaser agenda
12 december 2016

Congres Bouwen en binden op 12-12-2016

Handicap + studie bestaat 70 jaar. Er is in die decennia veel bereikt door en voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs. De komende jaren bouwt en bindt handicap + studie verder om succesvol studeren mogelijk te maken. Wat betekent het VN-verdrag voor de rechten van studenten? Hoe draagt flexibel onderwijs bij aan de kwaliteit van het onderwijs? Waarom is lotgenotencontact onverminderd actueel? Hoe kan handicap + studie daarin samenwerken met de hoger onderwijsinstellingen, het ministerie en andere betrokken?
Lees meer over evenement: Congres Bouwen en binden op 12-12-2016 >>
19 januari 2017

Studiebijeenkomst toetsing en examinering 19-01-2017

Handicap + studie en hogeschool Windesheim organiseren samen een studiebijeenkomst voor professionals van de hogescholen in Noord en Oost Nederland. Het thema is toetsing en examinering, meer specifiek de aanpassing en uitvoering van beleid ten behoeve van studenten met een functiebeperking. De bijeenkomst is interessant voor leden van de examencommissie, docenten, opleidingsmanagers, studentendecanen en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsontwikkeling en -aanpassing.
Lees meer over evenement: Studiebijeenkomst toetsing en examinering 19-01-2017 >>
Naar agenda

Twitter

Inschrijven nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief