Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Technische universiteit Delft

Delft

Algemene gegevens

Bezoekadres

Jaffalaan 9A
2628 BX
Delft
tel. 015 2788004

Postadres

Postbus 5 - test
2600 AA
Delft

Aantal studenten

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mw. Suze-Anne Van Geffen
Studentendecaan
tel. 015 2788004
s.a.vangeffen@tudelft.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
6,53
6,14
Intake
6,49
6,23
Hulpmiddelen
6,45
6,41
Aanpassingen
6,15
6,28
Begrip docenten
6,52
6,70
Kennis docenten
6,30
6,28
Begeleiding
6,40
6,39
Totaal
6,41
6,35
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 6,53 6,14 gunstig
Intake 6,49 6,23 gemiddeld
Hulpmiddelen 6,45 6,41 gemiddeld
Aanpassingen 6,15 6,28 gemiddeld
Begrip docenten 6,52 6,70 gemiddeld
Kennis docenten 6,30 6,28 gemiddeld
Begeleiding 6,40 6,39 gemiddeld
Totaal 6,41 6,35 gemiddeld
       

© CHOI 2016

Studentenplatform

Naam platform

Studentenplatform "Studeren met een functiebeperking"

Contactpersoon

zie hierboven

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.tudelft.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

functiebeperking.tudelft.nl

Brochures

Studeren met een functiebeperking.:Bij de studentendecanen (Student and Career Support)
Studiemaatjes:Bij de studentendecanen (Student and Career Support)
Aanbod Smartstudie:Bij de studentendecanen en studentenpsychologen (Student and Career Support)
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Studeren met dyslexie
Studeren met ADHD
Studybuddies

>Waar is deze informatie te vinden?<

Via blackboard.

Markten/open dagen/infoavonden

Open dagen (verdiepend) 17 en 20 oktober 2014 Open dagen (oriënterend) mei 2015 Tijdens de introductieperiode (OWEE)

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum

Het informatiecentrum is iedere werkdag geopend van 9.00 - 17.00 uur. Voor persoonlijk contact graag vooraf een afspraak maken.
Career Centre
tel. 015 2788004
careercentre@tudelft.nl
www.careercentre.tudelft.nl

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Een digitale vragenlijst met verschillend per opleiding aansluitend feedback.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Nee

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Bij voorkeur melding via studielink.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Graag aangeven binnen studielink dat uitnodiging gewenst is.

Wie voert het intakegesprek?

Studieadviseur en/of studentendecaan.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

De vraag om voorzieningen/aanpassingen kan via studielink kenbaar worden gemaakt.

Wat levert een gesprek op?

de aanvraag van voorzieningen wordt in gang gezet, zodat deze bij aanvang van de studie geleverd kunnen worden

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Gebouwenscan: http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=a1350ca5-d77a-4bf1-8471-6bf28f308eb8&lang=nl* Colleges te volgen viaCollegerama.* Ringleiding/voorzieningmet zender en ontvanger.
in beperkte mate ringleidingICT-hulpmiddelen

Kurzweil 3000, beschikbaar via studentendecanaat
Website/blackboard te beluisteren via browsealoudDigitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Studieadviseur
Studiemaatje
Studentenpsycholoog
Studentendecaan
Studiekeuzeadviseur

Cursussen en trainingen

Studeren met dyslexie
Studieondersteuning bij ADHD
Stressmanagement
Sociale vaardigheden
Mindful stress relief
Anders omgaan met piekeren

Andere voorzieningen

-

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Een deel van de colleges is digitaal beschikbaar via Collegerama.

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Nee

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
verlenging tentamentijd

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
functiebeperking.tudelft.nl

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Ja
Momenteel zijn we bezig het toekennen van verlenging tentamentijd voor, in eerste instantie, studenten met dyslexie binnen OSIRIS onder te brengen.