Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Hogeschool der kunsten Den Haag

Den Haag

Algemene gegevens

Bezoekadres

Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA
Den Haag
tel. 070 3151515

Postadres

Postbus 11670
2502 AR
Den Haag

Aantal studenten

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

De heer P. Deneer
Studentendecaan
070 3151456
p.deneer@koncon.nl

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

Brochures

geen gegevens geleverd door instelling in 2014:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Beroep doen op extra begeleiding

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


geen gegevens geleverd door instelling in 2014


Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

-

>Zo ja, procedure<

-

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

-

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Mogelijkheid intakegesprek

-

Automatisch uitgenodigd?

-

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Wie voert het intakegesprek?

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Wat levert een gesprek op?

-

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Rolstoelvriendelijke lift
Goederenlift
Rolstoelvoorziening bijtrap


ICT-hulpmiddelen

Dyslexiesoftware KABK
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

-

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Individuele les i.p.v. les in groep
Aangepaste groepen
Individuele coaching


Cursussen en trainingen

Effectief studeren
Practicing in flowAndere voorzieningen

-

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

-
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

-

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

-

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

-

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

-

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

-

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

-

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

-

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

-