Opmaak uitschakelen

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

Jodenbreestraat 3
1001 MB
Amsterdam
0205277716

Postadres

Postbus 15079
1001 MB
Amsterdam

Aantal studenten

2400

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Trude Cone
Coordinator Studie en Handicap
06 26322835
t.cone@ahk.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
5,95
6,11
Intake
6,24
6,23
Hulpmiddelen
6,30
6,34
Aanpassingen
6,24
6,25
Begrip docenten
7,09
6,71
Kennis docenten
6,51
6,36
Begeleiding
6,53
6,36
Totaal
6,41
6,34
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 5,95 6,11 gemiddeld
Intake 6,24 6,23 gemiddeld
Hulpmiddelen 6,30 6,34 gemiddeld
Aanpassingen 6,24 6,25 gemiddeld
Begrip docenten 7,09 6,71 gemiddeld
Kennis docenten 6,51 6,36 gemiddeld
Begeleiding 6,53 6,36 gemiddeld
Totaal 6,41 6,34 gemiddeld
       

© CHOI 2016

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.ahk.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

studie en handicap

Brochures

:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

dyslexie
faalangst time management
tips & facq

>Waar is deze informatie te vinden?<

website/ pagina studie + handicap

Markten/open dagen/infoavonden

introductie dagen decanen, time management cursus begin september

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Nee

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
en studiekeuzegesprek, beide

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Nee

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Bij aanmelding via Studielink kan de student aangeven of hij last heeft van ene bepaalde beperking en dan krijgt hij/zij een informatiefolder toegestuurd.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Bij aanvinkenvan beperking in Studielink wordt brochure meegestuurd , waarin de student geadviseerd wordt contact met de decaan op te nemen. Daarnaast kan de student coordinator studie + handicap contact opnemen

Wie voert het intakegesprek?

Intakegesprek met de decaan

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

via de decaan

Wat levert een gesprek op?

afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een ‘studiecontract’

De decaan bespreekt de mogelijkheden voor voorzieningen en adviseert de opleiding. De contactpersoon binnen de opleiding stelt een onderwijsovereenkomst vast met de student met daarin de voorzieningen.De contactpersoon zorgt voor de uitvoering van de voorzieningen en informeert(indien gewenst) de medewerkers

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

laptops
rustruimtes(niet op alle locaties aanwezig)ICT-hulpmiddelen

Kurzweil 3000

vergroting bij tentamenes


Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleidingextra begeleiding coordinator studie + handicap
extra begeleiding studentendecaan
wijzer Kurzweil, dyslexie, bibliotheken, helpt studenten met dyslexie

Cursussen en trainingen

time management


faalangst training

Andere voorzieningen

-

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Nee
anders, nl.:

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Nee

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Nee
nooit standaard, maar aangepast curriculum wordt aangeboden, gespreide stages ed wordt per student en per opleiding geregeld. Daarvoor moet een verzoek bij de examencommissie voor gedaan worden(in samenwerking met decaan).

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
leerroute dyslexie ipv taaltoets is standaard, de overige voorzieningen die boven genoemd worden worden individueel toegekend.

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
extra tentamentijd, flexibele tentamenvorm, spreiding modules, tentamens, inleverdata, aangepast studierooster, flexibel hanteren van absentieregeling, vergroting tentamens, mogelijkheid om op computer tentamen te maken

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
Bij decanen, coordinator studie + handicap en afdeling Studentzaken

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
site van de decanen binnen www.ahk.nl

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee