Opmaak uitschakelen

ArtEZ Hogescholen

Arnhem

Algemene gegevens

Bezoekadres

Onderlangs 9
6812 CE
Arnhem
tel. 026 3535635

Postadres

Onderlangs 9
6812 CE
Arnhem

Aantal studenten

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Nicoline Lodeweges
Studentendecaan
026 3535657
n.lodeweges@artez.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
5,73
6,11
Intake
6,01
6,23
Hulpmiddelen
5,77
6,34
Aanpassingen
6,24
6,25
Begrip docenten
6,72
6,71
Kennis docenten
6,34
6,36
Begeleiding
6,17
6,36
Totaal
6,14
6,34
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 5,73 6,11 ongunstig
Intake 6,01 6,23 gemiddeld
Hulpmiddelen 5,77 6,34 ongunstig
Aanpassingen 6,24 6,25 gemiddeld
Begrip docenten 6,72 6,71 gemiddeld
Kennis docenten 6,34 6,36 gemiddeld
Begeleiding 6,17 6,36 gemiddeld
Totaal 6,14 6,34 gemiddeld
       

© CHOI 2016

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.artez.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

http://www.artez.nl/Studeren_bij_ArtEZ/Studentenzaken/Studeren_met_een_studiebeperking

Brochures

Studeren met een functiebeperking ( Beschikbaar bij de studentendecaan en de studentenadministratie):
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Wat is een studiebeperking/functiebeperking
Welke ondersteuning biedt ArtEZ?
Hoe ziet het intake proces er uit?

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

08-11-2014 ArtEZ locatie Arnhem 15-11-2014 ArtEZ locatie Zwolle 22-11-2014 ArtEZ locatie Enschede

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


geen gegevens geleverd door instelling in 2014


Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Nee

>Zo ja, procedure<

-
Studenten doen een toelating. Hierin komt de functiebeperking alleen aan de orde indien de aspirant-student dit zelf aangeeft

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

-

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Indien een student toegelaten is en zich in heeft geschreven, krijgt hij digitaal vragenlijst en een uitnodiging voor een intakegesprek met de decaan.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Met de decaan.

Wie voert het intakegesprek?

Met de decaan.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Via de decaan, de studiebegeleider en de examencommissie.

Wat levert een gesprek op?

anders, nl.:
Afhankelijk van het gesprek en de indicatie kunnen alle bovengenoemde scenario's zich afspelen.

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Vergroot computerscherm
Voorzieningen op maatICT-hulpmiddelen

Individuele begeleiding van studenten die werken met digitale hulpmiddelen
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

vinger aan de pols'gesprekken op verzoek
Trajecten van 4/5 keer per semester op verzoekCursussen en trainingen

Hoe beweeg ik me (soepel) door mijn studie heen?
Andere voorzieningen

-

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
anders, nl.:
Docenten kunnen via hun POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) een training of keuze naar wens doen

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Nee

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Niet standaard. Als op-maat-oplossing binnen een gedefinieerde periode. Via het beleid Studeren met een studiebeperking kan hiervoor via decaan en studiebegeleider een aanvraag ingediend worden bij de examencommissie

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
Niet standaard. Als op-maat-oplossing binnen een gedefinieerde periode. Via het beleid Studeren met een studiebeperking kan hiervoor via decaan en studiebegeleider een aanvraag ingediend worden bij de examencommissie

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Nee

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
Vooralsnog Binnen de digitale leeromgeving voor medewerkers

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
Vooralsnog Binnen de digitale leeromgeving voor medewerkers

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee