Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Haagse Hogeschool

Den Haag

Algemene gegevens

Bezoekadres

Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN
Den Haag
tel. 070 4458888

Postadres

Postbus 13336
2501 EH
Den Haag

Aantal studenten

25.000

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mw. C.M. de Bruijn
Bureau Studentzaken
tel. 070 4458833
c.m.debruijn@hhs.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
6,12
6,11
Intake
6,21
6,23
Hulpmiddelen
6,49
6,34
Aanpassingen
6,25
6,25
Begrip docenten
6,61
6,71
Kennis docenten
6,25
6,36
Begeleiding
6,34
6,36
Totaal
6,32
6,34
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 6,12 6,11 gemiddeld
Intake 6,21 6,23 gemiddeld
Hulpmiddelen 6,49 6,34 gemiddeld
Aanpassingen 6,25 6,25 gemiddeld
Begrip docenten 6,61 6,71 gemiddeld
Kennis docenten 6,25 6,36 gemiddeld
Begeleiding 6,34 6,36 gemiddeld
Totaal 6,32 6,34 gemiddeld
       

© CHOI 2016

Studentenplatform

Naam platform

Studentenwerkgroep Studeren op Maat

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.dehaagsehogeschool.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-hogeschool/voorzieningen/studeren-met-functiebeperking

Brochures

Studeren op maat www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-hogeschool/voorzieningen/studeren-met-functiebeperking:De brochure is te vinden op de website, bij het loopbaancentrum, het decanaat, de studentenpsychologen en bureau studentenzaken.
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Brochure Studeren op Maat voor toekomstige studenten www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-hogeschool/voorzieningen/studeren-met-functiebeperking
informatie over studeren met een functiebeperking, decanaat en de brochure voor huidige studenten https://intranet.hhs.nl/medewerkers/nl/serviceplein/begeleiding-van-studenten
Informatie over de studentenpsychologen, workshops en trainingen voor huidige studenten. https://intranet.hhs.nl/medewerkers/nl/serviceplein/begeleiding-van-studenten

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Tijdens de introductieweek van de opleiding vertelt de decaan over de mogelijkheden en voorzieningen die de Haagse Hogeschool biedt ten aanzien van studeren met een functiebeperking. Op alle vestigingen en tijdens alle open dagen is een decaan aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Op de hoofdlokatie is ook de studentenwerkgroep SOM aanwezig tijdens de open dagen.

Overige middelen voor inlichten studenten

www.facebook.com/SOMHHS

Studiekeuzecentrum


Loopbaancentrum
tel. 070 4458594
loopbaancentrum@hhs.nl

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Afhankelijk van de uitslag van de digitale vragenlijst worden studenten uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Nee

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Via studielink kan een student aangeven of er sprake is van een functiebeperking. De student ontvangt daarop een uitnodiging om contact op te nemen met de decaan.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Met de decaan die verbonden is aan de opleiding.

Wie voert het intakegesprek?

Met de decaan die verbonden is aan de opleiding.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Naar aanleiding van een intakegesprek met de decaan kunnen voorzieningen en aanpassingen aangevraagd worden bij de examencommissie. Op basis van het intakeformulier en het advies van de decaan neemt de examencommissie een besluit.

Wat levert een gesprek op?

de aanvraag van voorzieningen wordt in gang gezet, zodat deze bij aanvang van de studie geleverd kunnen worden

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

badkamer/doucheruimte/ invalidentoilet
invalidenlift en liftsleutel
parkeerplaats
ringleiding
afstandbediening binnendeuren
rustruimte

ICT-hulpmiddelen

Kurzweil 3000/ L2S
Life scribe pen
ondersteuning ICT
uitleen laptop
Font Dyslexie

Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

begeleiding op maat
stagebegeleiding op maat
studiemaatje
workshops en trainingen
testtraject studie- en loopbaankeuze
studentenpanel ( SOM)

Cursussen en trainingen

studeren met ASS
studeren met AD(H)D
omgaan met stress
stoppen met piekeren
ik doe het vandaag!
presenteren en spreken in het openbaar

Andere voorzieningen

-

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
anders, nl.:
Docenten kunnen trainingen volgen op het gebied van de functiebeperkingen Autisme, ADHD en Dyslexie. het beleid 'Studeren met een functiebeperking' is opgenomen in het programma van de BKO.

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Na de intake met de decaan en het advies, besluit de examencommissie welke aanpassingen aangeboden zullen worden. Individueel worden dus aanpassingen bepaald.

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Nee

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Extra toetstijd en grote lettertype voor studenten met dyslexie.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
In de brochure' Studeren op maat' staat de procedure en voorzieningen beschreven

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee