Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Nieuwe campagne: ouderejaars helpen beginnende studenten

17 juli 2017
Nieuwe campagne: ouderejaars helpen beginnende studenten
">
Minister Bussemaker trekt de komende vier jaar een miljoen uit voor rolmodellen in het hoger onderwijs. Oudere studenten als rolmodel voor 'kwetsbare groepen' moeten helpen om de kansenongelijkheid te verkleinen.

Studenten in het hoger onderwijs worden als coach of als rolmodel gekoppeld aan jongeren in het voorgezet onderwijs, in het mbo of aan jongeren die net zijn gestart in het hoger onderwijs. Students-4-Students moet zorgen voor een betere doorstroom en minder studie-uitval naar en in het hoger onderwijs. De komende vier jaar is er jaarlijks één miljoen euro beschikbaar. 

Studenten die de rol van coach op zich nemen zullen hierin getraind worden en kunnen voor hun inzet mogelijk studiepunten verdienen. Het is bewezen dat door het gebruik van rolmodellen, die dicht bij de leerlingen en studenten staan, de doelgroepen die  kwetsbaar zijn voor vroegtijdige uitval tijdens hun studie beter worden bereikt. Vooral eerste generatiestudenten en studenten met een allochtone achtergrond vallen relatief vaker uit tijdens hun studie.

Ook voor studenten met een functiebeperking

Het is bijvoorbeeld mogelijk om ouderejaars hiermee studiepunten te laten verdienen', zegt woordvoerder Aïcha Lubbinge tegen het Hoger Onderwijs Persbureau.  

Vanaf januari 2018 kunnen hogescholen en universiteiten bij het ministerie een subsidieaanvraag doen. 'De instellingen mogen zelf bepalen hoe ze het traject vormgeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ouderejaars hiermee studiepunten te laten verdienen', zegt woordvoerder Aïcha Lubbinge tegen het Hoger Onderwijs Persbureau. Ze benadrukt dat de campagne heel breed is: de rolmodellen zijn niet alleen voor allochtone studenten of studenten uit arme gezinnen, maar voor iedereen die het op de hogeschool of universiteit moeilijk heeft. 'Zo was er bij de aftrap op de UvA een student met autisme, die merkt dat anderen zijn problemen niet goed snappen. Een ouderejaars die daar ervaring mee heeft, kan zich beter in zulke problemen verplaatsen.'


Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies