Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Het waarom van UDL in Dublin

20 april 2017
Het waarom van UDL in Dublin
">
Tijd om uit te wisselen over het waarom van UDL (Universal Design for Learning) in Dublin. Dat was het doel van de conferentie “UDL: It’s time to talk about the ‘why’?” van het Europese LINK network in maart 2017. Een impressie.

Expertisecentrum handicap + studie is de Nederlandse partner van het LINK-netwerk voor inclusie van studenten met een beperking. Judith Jansen, Evelien Westerbeek (handicap + studie) en Irma van Slooten (UDL Nederland) reisden af naar Dublin om verbinding te leggen met andere internationale partners uit Europa en uit de Verenigde Staten, Canada en Israël. En om zelf een bijdrage te leveren aan het programma.

Hoe kun je er als onderwijsprofessional voor zorgen dat hoger onderwijs toegankelijk wordt voor alle studenten? Hoe werk je samen om een betere leeromgeving te creëren die recht doet aan de diversiteit van alle studenten?
Deze jaarlijkse conferentie is bedoeld om inspiratie op te doen, concrete voorbeeld uit te wisselen. Een aanrader voor iedereen die meer wil leren over toegankelijk hoger onderwijs en hoe je daar concreet mee aan de slag kunt. Het UDL-principe ligt hieraan ten grondslag.

Katie Novak (USA)

Katie Novak, doctor of Education, is een inspirerende en energieke ambassadeur van CAST en UDL. In haar meest recente boek ‘UDL Now!’ biedt zij volop praktische tips en strategieën voor docenten om de principes van UDL toe te passen. De basis van UDL in het onderwijs is volgens haar eenvoudig: “We zijn allemaal verschillend. In ons verschil hebben we drie dingen gemeen: wat we leren, hoe we leren en waarom we leren. Met name het ‘waarom’ van leren geeft studenten de essentiële motivatie om nieuwe kennis op te willen doen en grenzen te gaan verleggen.”

In haar presentatie focust Katie vooral op het veranderingsproces dat je teweeg brengt als je UDL fundamenteel gaat toepassen binnen je onderwijsinstelling. “It takes a whole village”, is dan ook haar uitgangspunt: elke medewerker van een school levert zijn of haar bijdrage aan deze verandering, of je nu een studentendecaan bent of een manager, een student of een beheerder. Volgens Novak is het niet zo dat studenten of docenten tekort schieten in het toegankelijk maken van het onderwijs. Wil je verandering dan moet je wat aan het systeem willen veranderen en niet alleen studenten en docenten nog harder hun best laten doen. Dit vraagt veel inzet van iedereen maar geeft ook veel inspiratie omdat je samenwerkt aan een positieve verandering en vooral een goed doel: een leeromgeving die recht doet aan àlle studenten.
Zoek je naar inspiratie en overtuiging om UDL te implementeren? Bekijk dan de videoregistratie van de presentatie van Katie Novak: https://ahead.ie/conference2017-keynote

Europese richtlijnen en een toolkit voor studenten

Noorwegen (Universell), Ierland (Ahead), België (SIHO) hebben zich samen in het Europese UDLL-project ingezet om praktische richtlijnen te formuleren om UDL goed te kunnen implementeren. De richtlijnen zijn bedoeld voor studenten, beleidsmakers en docenten in het hoger onderwijs. Binnen het project hebben studenten, onderwijsprofessionals, managers en medewerkers studentenservices actief samengewerkt om de richtlijnen te formuleren die tegelijkertijd ook voor hen bedoeld zijn.
De zeven richtlijnen zijn:

  1. Maak duurzaam en coherent beleid door het opstellen van een heldere visie en duidelijke strategieën.
  2. Bouw sterke netwerken en waardeer alle relaties.
  3. Betrek studenten als partners.
  4. Herontwerp het proces van het curriculumontwikkeling.
  5. Moderniseer het onderwijzen en leren vanuit standaarden, behoud standaarden.
  6. Zorg voor inclusieve leermethoden die leiden tot leeruitkomsten voor iedereen: toetsing herzien.
  7. Identificeer je ambassadeurs.

De richtlijnen zijn beschikbaar op https://udlleurope.files.wordpress.com/2016/10/bpg-web-version.pdf.

Daarnaast leverde het project een praktische toolkit op, gemaakt voor en door studenten met een functiebeperking, om toekomstig studenten+ te ondersteunen bij hun studie. De toolkit geeft bijvoorbeeld praktische tips voor studenten bij toetsing en examinering, het volgen van colleges, fysieke toegankelijkheid van het gebouw, maar ook informatie over UDL voor studenten. De toolkit is te vinden op https://studenttoolkit.eu/.

Judith Jansen van handicap + studie gaf samen met Elinor Olaussen van Universell een uiteenzetting van allerlei Europese voorbeelden van UDL.

Naar de presentatie van Jansen en Olaussen (PDF)
Naar het filmpje van de presentatie Jansen en Olaussen  (YouTube) 

Toegankelijk toetsen

UDL en examinering kregen veel aandacht tijdens de conferentie. Dr. Geraldine O’Neill, Associate professor en verbonden aan het National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning uit Ierland, presenteerde hoe zij studenten als partner inzet bij toetsing en examinering. Er zijn veel verschillende studenten (‘learner variability’) en studentbetrokkenheid past goed bij het principe van UDL om verschillende middelen beschikbaar te stellen.

Waarom zou je studenten als partners bij toetsen en examineren inzetten? Onderwijsprofessionals hebben allerlei reden om dit níet te doen: ‘Ik heb geen tijd voor goede feedback’ of ‘studenten willen geen feedback ontvangen’. Studenten gaven redenen als: ‘ik begrijp de feedback niet’, ‘ik heb geen keuze in hoe ik word getoetst’ en ‘is het wel onderdeel van het examen?’
De boodschap van O’Neill is simpel: “Verander toetsen die alleen het halen van een cijfer tot doel hebben naar een toetsvorm waarin de feedback aan de student en het leerproces zelf het doel zijn (zelfregulering). Pas op voor een veelheid aan toetsen en examineren, het moet geen ‘rat-race’ worden. Neem en geef tijd om de balans op te maken.”

afbeelding diversity across the sectorWeergave uit presentatie van Dr. Geraldine O’Neill van diversiteit in toetsvormen die op dit moment per sector worden ingezet.

Naar de presentatie van O'Neill (PDF)
Naar het filmpje van de presentatie van O'Neill (YouTube) 

Onderzoek naar toetsing in het HO in Nederland

Ook in het Nederlandse Hoger Onderwijs wordt de vraag gesteld of het mogelijk is om ook een diversiteit aan toetsen aan te bieden. Dr. Mieke Cardol, Lector Disability Studies, Diversiteit in Participatie van Hogeschool Rotterdam en onderzoeker Dr. Sander Hilberink presenteerden tijdens de conferentie de eerste resultaten van hun onderzoek naar de mogelijkheid van de diversiteit aan toetsen. Elke collegezaal in het hoger beroepsonderwijs bevat een breed scala aan studenten. Deze studenten hebben allemaal een andere (culturele) achtergrond, andere capaciteiten of hebben een functiebeperking. Hoe ontwerp je het onderwijs zodanig dat je tegemoet komt aan deze diversiteit? Het onderwijsraamwerk van Universal Design for Learning (UDL) vormt hiervoor de ruggengraat. Het onderwijsraamwerk kan worden toegepast op cursusniveau maar ook voor de opbouw van een curriculum.
Binnen het onderzoek zijn studenten bevraagd over voor welke toetsen ze een alternatieve toetsvorm wilden. Deze toetsvormen zijn vervolgens getoetst aan de kwaliteitsindicatoren validiteit, betrouwbaarheid en usability. Aan de hand van twee voorbeelden werd getoond hoe de alternatieve toetsvorm kon voldoen aan de voorwaarden. De alternatieve toets bleek in alle gevallen te voldoen aan alle drie de indicatoren, waar de originele toets dat maar bij één of twee van de indicatoren deed.

Naar de presentatie van Hilberink en Cardol (PDF)

UDL Nederland en Israël

Irma van Slooten van UDL Nederland presenteerde samen met Dr. Shira Yalon-Chamovitz van het Ono Academic College hun aanpak van de ontwikkeling van het eerste op UDL gebaseerde academische programma in Israël. Sinds september 2016 trainen ze docenten in UDL. De presentatie ging in op hoe je relevante actoren aan boord krijgt, het trainingsproces (wie, wat en hoe) en de initiatieven die ze genomen hebben om het proces instellingsbreed uit te rollen.

Naar de presentatie van Van Slooten en Yalon-Chamovitz (PDF)

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies