Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Gelijke kansen door aandacht voor verschillen

20 maart 2017
Gelijke kansen door aandacht voor verschillen
">
Dit voorjaar nam Expertisecentrum handicap + studie deel aan een studiereis van ECHO naar de University of California Los Angeles (UCLA). UCLA organiseert al 40 jaar programma’s voor jongeren voor wie het niet vanzelfsprekend is om te gaan studeren (underserved students). Resultaat is dat een kwart van de UCLA-studenten inmiddels uit gezinnen komt, waar nog nooit gestudeerd werd. Ook studenten met een beperking vinden hun weg naar de universiteit. Marian de Groot van handicap + studie was mee op deze studiereis en doet verslag.

Met een groep van 21 mensen (van 3 universiteiten, 1 hogeschool, 1 roc, handicap + studie, ECHO en OCW) zijn we een week ondergedompeld in de outreachende activiteiten, de transferprogramma’s en het belang van community-vorming. Dit biedt ook voor ons in Nederland aanknopingspunten voor een betere inclusie van studenten met een beperking en andere studenten, die tot een minderheid behoren.

Mentoren

UCLA biedt studenten de mogelijkheid om een opleiding te volgen tot mentor. Hiervoor krijg je studiepunten. Het is een stevige training, die je voorbereid op werken als mentor binnen het toeleidend onderwijs en ook aandacht besteed aan bewustwording en kennis van bijvoorbeeld micro-aggressions, beeldvorming en inclusie. Micro-aggressions zijn subtiele maar beledigende opmerkingen of handelingen, die benadrukken dat de aangesprokene ‘anders’ is. In de training staat waardering voor je afkomst en sociale rechtvaardigheid centraal.
De studenten gaan daarna een dag per week - betaald - werken als mentor op een van de community colleges of high schools in de omgeving. Ze organiseren voorlichtingsbijeenkomsten, voeren 1-op-1-gesprekken met leerlingen en nemen hen mee naar UCLA om kennis te maken met de universiteit, de campus en de mensen. Er zijn speciale zogenaamde transferprogramma’s, waardoor de leerlingen succesvol kunnen studeren in het hoger onderwijs. Deelname aan deze activiteiten begint soms al op de leeftijd van 12 jaar. We hebben diverse leerlingen en studenten gesproken. Leerlingen noemden zichzelf ‘woke’ als gevolg van de programma’s.
Deze programma’s zijn uitdrukkelijk niet opgezet vanuit een deficiëntie- of remediërende optiek. De Amerikanen spreken liever over ‘pedagogy of excellence’.
De programma’s en het aanbod op de campus stralen warmte uit en echte aandacht voor elkaar. Er wordt sterk ingezet op het gevoel erbij te horen. Zo zijn er binnen het Student Retention Centre en het Bruin Resource Center eigen plekken voor verschillende etnische groepen (Afro-Americans, Latino’s, Asians), ook veteranen, LHBT’s en studenten met zorgtaken. Hier kunnen studenten elkaar ontmoeten en helpen. Gek genoeg was daar geen plek voor studenten met een beperking.
Studenten met een beperking kunnen wel terecht bij het Centre for Accessible Education. Hun diensten zijn vergelijkbaar met wat bij ons het studentendecanaat biedt. Alle voorzieningen zijn kosteloos. Wel heb je een medische verklaring nodig. Opvallend is dat het percentage studenten met dyslexie, dat gebruikt maakt van voorzieningen, veel lager is dan in NL (nog geen 1%).

Gelijke kansen creëren voor studenten

Dankzij de transferprogramma’s is het studiesucces groot van de deelnemende studenten.
Voor studenten die uit arme gezinnen komen zijn er beurzen beschikbaar. Ook kun je geld lenen en er zijn particuliere fondsen en donaties. Er is ook een financial wellness centre, dat studenten adviseert en helpt als ze financiële problemen hebben. Voor de ‘undocumented’ studenten zijn de financiële mogelijkheden beperkt. Bovendien ervaren zij nu veel stress en angst voor deportatie door de nieuwe regering. Voor hen is wel hulp beschikbaar zoals een advocaat en praatgroepen (California dreaming).
Ten slotte wordt er een ‘ally training’ aangeboden, waarin je beleid leert beïnvloeden.
Docenten en onderzoekers op UCLA zijn ook in toenemende mate afkomstig uit de ‘underserved groups’. 
Door aandacht te geven aan de verschillen en hoge verwachtingen te koesteren lukt het ze in LA om gelijke kansen te creëren voor studenten.

 

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies