Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Eline Thijssen

Eline Thijssen
">

Eline heeft vanuit haar juridische achtergrond een scherp oog voor de rechten van de studenten met een functiebeperking. Ze heeft binnen groepsprocessen oog voor de kennis en kunde van de student en verwoordt hun ervaringen voor het formuleren van oplossingen binnen het onderwijs.
Eline is eerste aanspreekpunt voor vragen van professionals. Daarnaast adviseert en ondersteunt zij studentenplatforms (in oprichting) en de onderwijsinstellingen over de consequenties van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH), over toegankelijk examineren en over een positieve beeldvorming over studenten met een functiebeperking.

Eline Thijssen
Consultant
06-23580724
eline.thijssen@handicap-studie.nl