Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Toegankelijkheid van het onderwijs

-
Toegankelijkheid van het onderwijs
">
Het waarborgen van de toegankelijkheid van het onderwijs is een wettelijke verplichting voor de instellingen. Bij 'toegankelijkheid' valt te denken aan lokalen, collegezalen, kantines en practicumruimtes, maar ook aan digitale toegankelijkheid zoals websites en blackboard.

Fysieke toegankelijkheid

Op deze pagina vindt u meer informatie over waar gebouwen, onderwijsruimtes en faciliteiten aan moeten voldoen, zoals het bouwbesluit en het Handboek voor toegankelijkheid.

Digitale toegankelijkheid

Op deze pagina leest u meer over webrichtlijnen, wetgeving en tips over hoe u zelf aan de slag kunt met eigen webteksten en e-mails. Daarnaast kunt u video's  bekijken waar studenten vertellen over digitale toegankelijkheid.

Online cursus over toegankelijk onderwijs

Op deze pagina vindt u een beschrijving van de online cursus over toegankelijk onderwijs geven aan studenten+. Handicap + studie ontwikkelde deze in samenwerking met de VU. Ook hbo-docenten kunnen deelnemen.

Handreiking met tips voor docenten

Deze handreiking kwam tot stand in samenspraak met docenten en studenten en verscheen begin 2017. De tips betreffen vier verschillende activiteiten:
1 ) College verzorgen en les geven
2 ) Onderwijsgroepen begeleiden
3 ) Studenten begeleiden
4 ) Toetsen en beoordelen.

 Cartoon Harold Bierens

© Harold Bierens