Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit

-
Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit
">
Hoger onderwijsinstellingen beschikken over adequaat beleid om de visie op de kwaliteit van het onderwijs te realiseren. Onderdeel van dit beleid is de toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking.
 
Demingcirkel (PDCA-cirkel) Act Plan Do Check


Vanaf het instellingsniveau tot en met het niveau van de opleiding/afstudeerrichting is het beleid geformuleerd en systematisch uitgewerkt.  De instelling waarborgt de kwaliteit en de continuïteit van dit beleid. Dit gebeurt door het goed formuleren van het beleid, de uitvoering ervan, de evaluatie van de effectiviteit en het doorvoeren van verbeteracties. Met andere woorden: Plan, Do, Check en Act.

Klik op de verschillende fasen in bovenstaande Demingcirkel (PDCA-cirkel) en vind de bijbehorende acties en hulpmiddelen.

  • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
  • DO: Voer de geplande verbetering uit.
  • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  • ACT: Voer verbeteracties door die uit Check zijn gekomen.