Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Projecten

-
Projecten
">
Handicap + studie voert drie verschillende soorten projecten uit. Hieronder wordt van elk soort project een beschrijving gegeven.

Projecten op maat

Handicap + studie levert onderwijsinstellingen projecten op maat. Wilt u een project uitvoeren op het gebied van studeren met een functiebeperking, dan heeft handicap + studie een projectleider, expert of adviseur beschikbaar die een bijdrage kan leveren. Neem contact op met handicap + studie via algemeen@handicap-studie.nl of 073-6800783 voor meer informatie en een offerte.

Projecten via subsidie

Handicap + studie dient geregeld projecten in bij fondsen op het gebied van onderwijs en functiebeperkingen. Een voorbeeld hiervan is de digitale expertisemodule over Autisme die is gefinancierd door het fonds Autisme Werkt Wel. Handicap + studie voert dergelijke projecten bij voorkeur uit in samenwerking en op initiatief van het hoger onderwijs. Heeft u dus een projectidee, neemt u dan contact op met handicap + studie via algemeen@handicap-studie.nl of 073-6800783.

Handicap + studie heeft heel veel projectideeën voor innovatieve projecten die studenten met een functiebeperking direct of indirect ondersteunen. Heeft u een fonds beschikbaar, dan doet handicap + studie graag een aanvraag. Ook daarvoor kunt u contact opnemen via algemeen@handicap-studie.nl of 073-6800783.

Steunfondsprojecten

De steunfondsprojecten zijn innovatieve projecten over actuele onderwerpen die handicap + studie uitvoert in samenwerking met enkele onderwijsinstellingen. De projecten worden gefinancierd door de steunfondsen van handicap + studie.
Zie www.heringafonds.nl en www.vanbelkumfonds.nl voor een overzicht van de activiteiten.