Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning
">
Expertisecentrum handicap + studie adviseert over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het thema studeren met een functiebeperking. We leveren advies op maat, in samenwerking met alle betrokkenen.

Het kan gaan om een adviesgesprek over studeren met een functiebeperking dat handvatten biedt om bepaalde aspecten aan te pakken op uw hogeschool of universiteit.

Handicap + studie voert ook adviestrajecten uit bij binnen hogescholen en universiteiten waarbij het erom gaat studeren met een functiebeperking in het algemeen of een bepaald aspect beter op de kaart te zetten.  

Mogelijke onderwerpen

 • Warme overdracht
 • Informatievoorziening en voorlichting
 • Intakegesprekken/studiekeuzegesprekken
 • Aanvraag voorzieningen
 • Scholing van docenten, studieloopbaanbegeleiders en ander personeel
 • Digitale toegankelijkheid
 • Extra begeleiding van studenten
 • Opzetten zelfhulpgroepen
 • Leerroutes
 • Alternatieve opdrachten
 • Toetsing en examinering
 • Stages
 • Uitstroom naar werk
 • Beleid en accreditatie
 • Onderwijsvisie

Voorbeelden van advies + ondersteuning

Beleidsscan

Door het invullen van deze scan krijgt u zicht op het ontwikkelingsstadium van het beleid van uw opleiding of instelling ten aanzien van studeren met een functiebeperking. De uitkomst van de scan helpt u om meer inhoud en richting te geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van uw beleid.
Lees meer 

Begeleide werksessie informatievoorziening

Bij een begeleide werksessie worden diverse partijen betrokken. Uit de conclusies komen verbeterpunten en activiteiten naar voren. Het gaat erom daar keuzes in te maken voor de korte en de langere termijn en deze om te zetten naar concrete afspraken en aandachtpunten.
Lees meer 

Invoering herziene protocol dyslexie mbo

Op 21 juni 2017 werd het herziene protocol dyslexie voor het mbo gelanceerd. Het nieuwe protocol sluit meer aan bij de huidige werkwijzen in het mbo en bij de nieuwe wet- en regelgeving. Handicap + studie en CINOP Advies ondersteunen mbo-instellingen bij het gebruik van het dyslexieprotocol en het beleid rond dyslexie. 
Lees meer

Opzetten gespreksgroepen voor en door studenten met depressieve klachten

Studenten worden getraind als gespreksbegeleiders, krijgen supervisie en zijn in staat om de gespreksgroep adequaat te begeleiden. Hoger onderwijsinstellingen kunnen studenten met depressieve klachten op die manier een voorziening bieden. Deze gespreksgroepen hebben de titel StuDent. Veel studenten die meewerken eraan meewerken geven als belangrijkste reden “Je verhaal kwijt kunnen aan mensen die het begrijpen en ook studeren”.
Lees meer

Benchmark

De benchmark van handicap + studie is gebaseerd op cijfers uit de NSE. Deze geeft een overzicht van de tevredenheid van studenten met een functiebeperking over uw onderwijsinstelling of faculteit. De benchmark kan gebruikt worden ten behoeve van de kwaliteitszorg. Het rapport is heel geschikt als 0-meting ten behoeve van verbeteringen op het gebied van studeren met een functiebeperking.

Proefaudit

Aan de hand van een proefaudit door handicap + studie kan uw instelling zich voorbereiden op het onderdeel 'studeren met een functiebeperking' in de accreditatie. Tijdens de proefaudit wordt gekeken naar het beleid en het effect daarvan op de toegankelijkheid en studeerbaarheid van de onderwijsinstelling. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen. Handicap + studie levert een schriftelijke rapportage van de bevindingen.

De werkvloer op

'De werkvloer op' is een methodiek die door handicap + studie ontworpen is om samen met een onderwijsinstelling (onderdelen van) hun beleidsplan over studeren met een functiebeperking te implementeren en structureel te verankeren in de organisatie. Het plan van aanpak bestaat uit vier fases. Uitvoering van één, twee of drie van de fases door handicap + studie is ook een mogelijkheid.
Lees meer

Nieuws

Best practice verantwoording over studeren met een functiebeperking in ITK

16-10-2017
De tweede ronde instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is van start gegaan. Bij de ITK moeten instellingen zich onder andere verantwoorden over het beleid studeren met een beperking en de voorzieningen die geboden worden aan studenten met een beperking. Ter voorbereiding hierop heeft de Hanzehogeschool in het voorjaar van 2017 ervaring opgedaan met de beleidsscan/audit van Expertisecentrum handicap + studie. Paul van der Wijk (CvB Hanzehogeschool Groningen) en Lies Korevaar (lector Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen) zien deze beleidsscan als een best practice.
Lees verder over: Best practice verantwoording over studeren met een functiebeperking in ITK >>
Overzicht nieuws >>

Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie!

30-05-2016
Expertisecentrum handicap + studie verzorgt bij Zuyd Hogeschool de projectleiding rond de implementatie van het beleid studeren met een functiebeperking. Mare de Groot - hoofd Dienst Studentzaken - vertelt waarom en wat dat oplevert. Zij is positief over handicap + studie als partij met verstand van zaken en een goed netwerk!
Lees verder over: Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie! >>
Overzicht nieuws >>