Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Advies en ondersteuning

-
Advies en ondersteuning
">
Handicap + studie adviseert over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op ‘studeren met een functiebeperking’. We leveren advies op maat, in samenwerking met alle betrokkenen.

Mogelijke onderwerpen

 • Warme overdracht
 • Informatievoorziening en voorlichting
 • Intakegesprekken/studiekeuzegesprekken
 • Aanvraag voorzieningen
 • Scholing van docenten, studieloopbaanbegeleiders en ander personeel
 • Digitale toegankelijkheid
 • Extra begeleiding van studenten
 • Opzetten zelfhulpgroepen
 • Leerroutes
 • Alternatieve opdrachten
 • Toetsing en examinering
 • Stages
 • Uitstroom naar werk
 • Beleid en accreditatie
 • Onderwijsvisie

Voorbeelden van advies + ondersteuning

Adviesgesprek

Een kort gesprek op uw onderwijsinstelling over een bepaald thema. Dit gesprek geeft u handvatten om studeren met een functiebeperking aan te pakken op uw hogeschool of universiteit.

Beleidsscan

Door het invullen van deze scan krijgt u zicht op het ontwikkelingsstadium van het beleid van uw opleiding of instelling ten aanzien van studeren met een functiebeperking. De uitkomst van de scan helpt u om meer inhoud en richting te geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van uw beleid.
Lees meer 

Begeleide werksessie informatievoorziening

Bij een begeleide werksessie worden diverse partijen betrokken. Uit de conclusies komen verbeterpunten en activiteiten naar voren. Het gaat erom daar keuzes in te maken voor de korte en de langere termijn en deze om te zetten naar concrete afspraken en aandachtpunten.
Lees meer 

Invoering herziene protocol dyslexie mbo

Op 21 juni 2017 werd het herziene protocol dyslexie voor het mbo gelanceerd. Het nieuwe protocol sluit meer aan bij de huidige werkwijzen in het mbo en bij de nieuwe wet- en regelgeving. Handicap + studie en CINOP Advies ondersteunen mbo-instellingen bij het gebruik van het dyslexieprotocol en het beleid rond dyslexie. 
Lees meer

Opzetten gespreksgroepen voor en door studenten met depressieve klachten

Studenten worden getraind als gespreksbegeleiders, krijgen supervisie en zijn in staat om de gespreksgroep adequaat te begeleiden. Hoger onderwijsinstellingen kunnen studenten met depressieve klachten op die manier een voorziening bieden. Deze gespreksgroepen hebben de titel StuDent. Veel studenten die meewerken eraan meewerken geven als belangrijkste reden “Je verhaal kwijt kunnen aan mensen die het begrijpen en ook studeren”.
Lees meer

Benchmark

De benchmark van handicap + studie is gebaseerd op cijfers uit de NSE. Het geeft een overzicht van de tevredenheid van studenten met een functiebeperking over uw onderwijsinstelling of faculteit. De benchmark kan gebruikt worden ten behoeve van de kwaliteitszorg. Het rapport is heel geschikt als 0-meting ten behoeve van verbeteringen op het gebied van studeren met een functiebeperking.

Proefaudit

Aan de hand van de proefaudit van handicap + studie kan uw instelling zich voorbereiden op het onderdeel “studeren met een functiebeperking” in de accreditatie. Tijdens de proefaudit wordt gekeken naar het beleid en het effect daarvan op de toegankelijkheid en studeerbaarheid van de onderwijsinstelling. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen. Handicap + studie levert een schriftelijke rapportage van de bevindingen.

Adviestrajecten

Tijdens een adviestraject doet handicap + studie onderzoek binnen uw hogeschool of universiteit. Dit kan zijn naar ‘studeren met een functiebeperking’ in het algemeen, maar ook naar een bepaald onderwerp. Tijdens het onderzoek voert handicap + studie verschillende gesprekken met betrokkenen. Aan de hand van het onderzoek geeft handicap + studie een praktisch advies dat aansluit bij de wensen en de praktijk van de onderwijsinstelling.

De werkvloer op

'De werkvloer op' is een methodiek die door handicap + studie ontworpen is om samen met een onderwijsinstelling (onderdelen van) hun beleidsplan over studeren met een functiebeperking te implementeren en structureel te verankeren in de organisatie. Het plan van aanpak bestaat uit vier fases. Uitvoering van één, twee of drie van de fases door handicap + studie is ook een mogelijkheid.
Lees meer