Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Advies

-
Advies
">
Handicap + studie adviseert over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op ‘studeren met een functiebeperking’. We leveren advies op maat, in samenwerking met alle betrokkenen.

Mogelijke onderwerpen

 • Warme overdracht
 • Voorlichting van (aanstaande) studenten en docenten
 • Intakegesprekken/studiekeuzegesprekken
 • Aanvraag voorzieningen
 • Scholing van docenten, studieloopbaanbegeleiders en ander personeel
 • Digitale toegankelijkheid
 • Extra begeleiding van studenten
 • Opzetten zelfhulpgroepen
 • Leerroutes
 • Alternatieve opdrachten
 • Stages
 • Uitstroom naar werk
 • Beleid en accreditatie
 • Onderwijsvisie

Voorbeelden van advies

Adviesgesprek

Een kort gesprek op uw onderwijsinstelling over een bepaald thema. Dit gesprek geeft u handvatten om studeren met een functiebeperking aan te pakken op uw hogeschool of universiteit.

Trainingen, workshops en informatiemiddagen

Organiseert u een studiedag of wilt u uw docenten, examencommissies of ander personeel graag scholen op het gebied van ‘studeren met een functiebeperking’ of een meer specifiek thema, dan verzorgt handicap + studie dat graag voor u.

Benchmark

De benchmark van handicap + studie is gebaseerd op cijfers uit de NSE. Het geeft een overzicht van de tevredenheid van studenten met een functiebeperking over uw onderwijsinstelling of faculteit. De benchmark kan gebruikt worden ten behoeve van de kwaliteitszorg. Het rapport is heel geschikt als 0-meting ten behoeve van verbeteringen op het gebied van studeren met een functiebeperking.

Proefaudit

Aan de hand van de proefaudit van handicap + studie kan uw instelling zich voorbereiden op het onderdeel “studeren met een functiebeperking” in de accreditatie. Tijdens de proefaudit wordt gekeken naar het beleid en het effect daarvan op de toegankelijkheid en studeerbaarheid van de onderwijsinstelling. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen. Handicap + studie levert een schriftelijke rapportage van de bevindingen.

Adviestrajecten

Tijdens een adviestraject doet handicap + studie onderzoek binnen uw hogeschool of universiteit. Dit kan zijn naar ‘studeren met een functiebeperking’ in het algemeen, maar ook naar een bepaald onderwerp. Tijdens het onderzoek voert handicap + studie verschillende gesprekken met betrokkenen. Aan de hand van het onderzoek geeft handicap + studie een praktisch advies dat aansluit bij de wensen en de praktijk van de onderwijsinstelling.

De Werkvloer Op

“De Werkvloer Op” is een methodiek die door handicap + studie ontworpen is om samen met een onderwijsinstelling (onderdelen van) hun beleidsplan over ‘studeren met een functiebeperking’ te implementeren en structureel te verankeren in de organisatie. Het Plan van Aanpak bestaat uit vier fases. Uitvoering van één, twee of drie van de fases door handicap + studie is ook een mogelijkheid.

Fase 1: Zelfonderzoek door de onderwijsinstelling

Tijdens deze fase inventariseert handicap + studie met behulp van de beleidsscan welke onderdelen van het beleid rond ‘studeren met een functiebeperking’ al structureel goed uitgevoerd worden en waarvoor extra aandacht nodig is. Deze fase bestaat uit 2 of 3 sessies met verschillende betrokken personen. Als al bekend is welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben of de onderwijsinstelling deze fase zelfstandig uitvoert, kan deze fase overgeslagen worden.

Fase 2: Schrijven van een projectplan

Tijdens deze fase wordt een medewerker van handicap + studie gekoppeld aan tenminste 1 medewerker van de onderwijsinstelling. Samen spreken zij met betrokken personen om een plan te formuleren ten behoeve van een bepaald onderwerp (denk bijvoorbeeld aan: informatievoorziening, verbeteren van begeleiding, procedure voor aanvraag van voorzieningen, stages). De activiteiten in dit plan zorgen voor een structurele inbedding van het onderwerp in de onderwijsinstelling. Handicap + studie levert in samenwerking met de onderwijsinstelling een projectplan op maat om het onderwerp aan te pakken.

Fase 3: Uitvoering van het projectplan

Tijdens deze fase wordt de expertise van handicap + studie ingezet. Samen met de onderwijsinstelling worden producten ontwikkeld ten behoeve van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld trainingen, een kwaliteitsmeting, folders of screenings). Ook worden tijdens deze fase zoveel mogelijk mensen betrokken bij het project.

Fase 4: Evaluatie ten behoeve van de onderwijsinstelling

In de evaluatie wordt beschreven hoe het project is verlopen en op welk niveau het onderwerp nu staat. Een belangrijk onderdeel zijn aanbevelingen voor de toekomst, die in overleg met de onderwijsinstelling geformuleerd worden. Aan de hand van deze evaluatie kan de onderwijsinstelling  beleid en activiteiten voor de toekomst bepalen.