Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Deskundigheid

Deskundigheid
">
De begeleider die het gesprek voert met de student+ beschikt over voldoende sociaal-agogische vaardigheden en deskundigheid om voor deze student een adequaat arrangement van begeleiding, ondersteuning en voorzieningen te ontwerpen.

Toelichting

Goede begeleiding van een student+ valt of staat met uw deskundigheid als begeleider. Maar waardoor wordt uw deskundigheid bepaald en hoe zorgt de instelling of organisatie voor deskundige begeleiders? Deskundigheid gaat erover of u als begeleider enige kennis hebt over studeren met een functiebeperking. Kennis waarmee u in staat bent om te signaleren en weet wat tot uw rol of die van de student+ behoort. Ook weet u wanneer doorverwijzen noodzakelijk is. Naast kennis zijn houding en vaardigheden van belang:  laagdrempeligheid, het wekken van vertrouwen, open vragen stellen en duidelijk zijn.

Tips

Organisatie: 

  • Maak Begeleiding van de student+ onderdeel van het instellingsbeleid.
  • Neem professionalisering van begeleiders op in het professionaliseringsplan van de instelling of opleiding.
  • Zorg voor voldoende gecertificeerde begeleiders door de professionalisering van begeleiders onderdeel te laten uitmaken van het BKO, BKD, BKS.
  • Leg de taken en rollen van begeleiders van studenten + vast in een functieprofiel of competentieprofiel: creatief, duidelijk, laagdrempelig.
  • Maak afspraken over tijdinvestering.
  • Maak onderscheid tussen ‘begeleiders’ en ‘begeleiders van de student+’. De begeleider+ heeft affiniteit met het begeleiden van studenten+ en heeft extra uren tot zijn beschikking. 

Begeleider: 

  • Maak gebruik van de kennis en ervaring van de student+.
  • Werk aan je eigen deskundigheid middels: intervisie, collegiaal overleg, themabijeenkomsten/trainingen en landelijke ontmoetingen.
  • Benut de aanwezige kennis uit je eigen hogeschool of universiteit, bijvoorbeeld uit lectoraten of vanuit de faculteit Educatie.