Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Organisatie

-
Organisatie
">

Henny Morshuis
Henny Morshuis
Bestuurder

Het bestuur van handicap + studie bepaalt in overleg met de directeur het algemene beleid, houdt toezicht op het beheer van de organisatie en stelt de begroting en de jaarrekening op.

 Foto Marian de Groot
Marian de Groot
Directeur
06-12509670
marian.degroot@handicap-studie.nl

 Foto Judith Jansen
Judith Jansen
Senior consultant
06-54675612
judith.jansen@handicap-studie.nl

 Foto Lex Jansen
Lex Jansen
Senior consultant
06-54675632
lex.jansen@handicap-studie.nl 

 Foto Sietske Sportel
Sietske Sportel
Consultant
06-10211358
sietske.sportel@handicap-studie.nl

 Foto Eline Thijssen
Eline Thijssen
Consultant
06-23580724
eline.thijssen@handicap-studie.nl

 Foto Hannelore VeltmanHannelore Veltman
Consultant
06-54675596
hannelore.veltman@handicap-studie.nl

 Foto Evelien Westerbeek van Eerten
Evelien Westerbeek van Eerten
Consultant
06-13218079              evelien.westerbeekvaneerten@handicap-studie.nl

Foto Patricia Defesche
Patricia Defesche
Communicatiemedewerker
06-13646148
patricia.defesche@handicap-studie.nl

 Foto Tonnie van Opstal
Tonnie van Opstal
Projectmedewerker
06-12368191
topstal@cinop.nl

 Foto Bronwyn de Bruin
Bronwyn de Bruin 
Administrateur
06-54675636
bronwyn.debruin@handicap-studie.nl

 

 

Adviesraad handicap + studie

Per 1 december 2012 heeft de stichting een Adviesraad. Deze adviseert handicap + studie over strategie en beleid en treedt op als ambassadeur in het hoger onderwijs. De Adviesraad bestaat uit:

  • De heer Frank van der Duyn Schouten, oud Rector Magnificus en lid College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam
  • De heer Jan-Willem Meinsma, lid CvB Hogeschool Windesheim
  • De heer Paul van Maanen, voorzitter CvB Hogeschool Leiden
  • Mevrouw Kitty Oirbons, lid CvB ROC Rijn IJssel
  • De heer Paul Zevenbergen, Lid Dagelijks Bestuur NVAO
  • De heer Henny Morshuis, bestuurder Expertisecentrum handicap + studie, CINOP
  • Mevrouw Marian de Groot, directeur Expertisecentrum handicap + studie


Beschermvrouwe van de stichting handicap + studie is HKH Prinses Laurentien.

Foto HKH Prinses Laurentien

 

Onderdeel Stichting CINOP

Expertisecentrum handicap + studie maakt onderdeel uit van Stichting CINOP, een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. CINOP werkt nationaal en internationaal, zowel voor publieke als private partijen; met hart voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

CINOP bestaat uit verschillende werkeenheden met elk een eigen profiel. CINOP Advies en CINOP Global werken primair in de private markt. Andere werkeenheden zijn specifiek ingericht voor het uitvoeren van overheids- en subsidieprogramma’s. Met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Erasmus+, het Nederlands Partnerschap Leven Lang leren (NP LLL) en Expertisecentrum handicap + studie als belangrijkste exponenten.