Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Organisatie

Organisatie
">

Huub Dekkers
Huub Dekkers
Bestuurder

Het bestuur van handicap + studie bepaalt in overleg met de directeur het algemene beleid, houdt toezicht op het beheer van de organisatie en stelt de begroting en de jaarrekening op.

 Foto Marian de Groot
Marian de Groot
Directeur
+31(0)612509670
marian.degroot@handicap-studie.nl

 Foto Judith Jansen
Judith Jansen
Senior consultant
+31(0)654675612
judith.jansen@handicap-studie.nl

 Foto Lex Jansen
Lex Jansen
Senior consultant
+31(0)654675632
lex.jansen@handicap-studie.nl 

 Marjolein BüscherMarjolein Büscher-Touwen
Consultant
+31(0)622794051
marjolein.buscher@handicap-studie.nl
  

 Foto Sietske Sportel
Sietske Sportel
Consultant
+31(0)610211358
sietske.sportel@handicap-studie.nl
 Foto Eline Thijssen
Eline Thijssen
Consultant
+31(0)623580724
eline.thijssen@handicap-studie.nl

  Foto Hannelore Veltman
Hannelore Veltman
Consultant
+31(0)654675596
hannelore.veltman@handicap-studie.nl

 Nanne Roos VonkNanne Roos Vonk 
Consultant
31(0)615821724
nanne.vonk@handicap-studie.nl

 Foto Evelien Westerbeek van Eerten
Evelien Westerbeek van Eerten
Consultant
+31(0)613218079              evelien.westerbeekvaneerten@handicap-studie.nl

Foto Patricia Defesche
Patricia Defesche
Communicatieadviseur
+31(0)613646148
patricia.defesche@handicap-studie.nl

 Foto Tonnie van Opstal
Tonnie van Opstal
Projectmedewerker
+31(0)612368191
topstal@cinop.nl

 


 

Adviesraad handicap + studie

Per 1 december 2012 heeft de stichting een Adviesraad. Deze adviseert handicap + studie over strategie en beleid en treedt op als ambassadeur in het hoger onderwijs. De Adviesraad bestaat uit:

  • De heer Huub Dekkers, bestuurder Expertisecentrum handicap + studie, CINOP
  • De heer Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek, oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA, voorzitter van de landelijke stuurgroep Alles Toegankelijk
  • De heer Frank van der Duyn Schouten, oud Rector Magnificus en lid College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam
  • Mevrouw Marian de Groot, directeur Expertisecentrum handicap + studie
  • De heer Paul van Maanen, voorzitter CvB Hogeschool Leiden
  • De heer Jan-Willem Meinsma, lid CvB Hogeschool Windesheim
  • Mevrouw Kitty Oirbons, lid CvB ROC Rijn IJssel
  • De heer Paul van der Wijk, lid CvB Hanzehogeschool
  • De heer Paul Zevenbergen, lid Dagelijks Bestuur NVAO

Beschermvrouwe van de Stichting handicap + studie is HKH Prinses Laurentien.

Foto HKH Prinses Laurentien

 

Onderdeel Stichting CINOP

Expertisecentrum handicap + studie maakt onderdeel uit van Stichting CINOP, een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. CINOP werkt nationaal en internationaal, zowel voor publieke als private partijen; met hart voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

CINOP bestaat uit verschillende werkeenheden met elk een eigen profiel. CINOP Advies en CINOP Global werken primair in de private markt. Andere werkeenheden zijn specifiek ingericht voor het uitvoeren van overheids- en subsidieprogramma’s. Met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Erasmus+, het Nederlands Partnerschap Leven Lang leren (NP LLL) en Expertisecentrum handicap + studie als belangrijkste exponenten.