Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Wie we zijn

-
Wie we zijn
">
Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. - Albert Einstein

Als expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert handicap + studie dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs. In samenwerking met het hoger onderwijs ontwikkelt en implementeert handicap + studie innovatieve en praktische oplossingen voor inclusiever hoger onderwijs.

Op de vervolgpagina's kunt u verder lezen over de missie, de visie, de werkwijze, de partners en de financiering van handicap + studie.

Cartoon Climb the tree