Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Deskundigheid van professionals

Deskundigheid van professionals
">
Studenten hebben baat bij voorzieningen en aanpassingen. Aanwezigheid van kennis over functiebeperkingen, hulpmiddelen en voorzieningen binnen de instelling is hierbij van groot belang.

Uitgebreide informatie over functiebeperkingen

Hier vindt u uitgebreide informatie over de meest voorkomende functiebeperkingen, zoals dyslexie en autisme. 

Handzame kaarten met tips voor begeleiding dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme

De kaarten geven inzicht in positieve en belemmerende kenmerken en bieden tips om studenten met deze functiebeperkingen te ondersteunen. 

Trainingen en bijeenkomsten

Handicap + studie adviseert en biedt trainingen (op maat) voor professionals in het onderwijs. U kunt gebruik maken van open aanbod of trainingen/workshops in company.