Opmaak uitschakelen

Drempelvrij onderwijs

-
Drempelvrij onderwijs
">
Met alle digitale mogelijkheden kan ons onderwijs ervoor zorgen dat ook studenten met een functiebeperking goed kunnen studeren. Hiervoor zijn gerichte aandacht voor het lesmateriaal en de leeromgeving onontbeerlijk. In 2015 besteedde handicap + studie via de website en nieuwsbrief extra aandacht aan dit onderwerp.

We laten het belang van digitale toegankelijkheid zien door middel van verschillende video's. In deze video's vertellen studenten hoe de digitale toegankelijkheid van hun leeromgeving voor problemen kan zorgen. We tonen elke maand een nieuw filmpje waarin de daarin getoonde problematiek centraal staat.

Wilt u meer informatie? Kijk dan ook op onze website onder 'digitale toegankelijkheid'. Handige tips vindt u in onze folder. Wilt u deze in de papieren versie bestellen voor uw collega’s? Stuur dan een email met uw adresgegevens en het gewenste aantal naar algemeen@handicap-studie.nl , ovv Digitale toegankelijkheid.

November 2015

In dit filmpje komen verschillende studenten uit de voorgaande video's nog eens aan het woord en kunt u belangrijke tips nog eens bekijken.

Oktober 2015

Bij het onderwerp toegankelijkheid van de digitale leeromgeving wordt vaak niet als eerste aan studenten met motorische beperkingen gedacht. Maar ook zij hebben baat bij een optimale digitale leeromgeving. Daarover gaat het deze keer:

September 2015

Studenten gebruiken lesmateriaal soms op een hele andere manier dan de docent kan verzinnen. Dit kan gevolgen hebben voor de bruikbaarheid ervan.

Augustus 2015

Studenten met dyslexie kunnen baat hebben bij voorleessoftware. Zo kan de software tekst in een pdf-bestand omzetten in spraak. Dit werkt echter alleen als het pdf-bestand op de juiste wijze is opgeslagen.

Juli 2015

Studenten met concentratieproblemen hebben baat bij een heldere structuur. Dit geldt niet alleen voor het volgen van colleges, maar ook voor de digitale leeromgeving. Het is belangrijk dat deze omgeving duidelijk en overzichtelijk is, zodat de student meteen weet waar hij of zij de juiste informatie kan vinden.

 

Juni 2015

Studenten maken in toenemende mate gebruik van voorleessoftware. Niet alleen studenten met dyslexie hebben hier baat bij, ook bij functiebeperkingen als ASS, AD(H)D en natuurlijk slechtziendheid biedt deze software uitkomst. Wist u trouwens dat ook veel mensen zónder functiebeperking soms teksten laten voor- of meelezen? 

Er zijn inmiddels diverse softwarepakketten op de markt. Het succes van deze pakketten staat of valt echter met de ‘leesbaarheid’ van de content. Zo is een grafiek of afbeelding lastig te begrijpen voor de software. Daarover gaat het deze keer in onze serie over digitale toegankelijkheid. 

 

Mei 2015

We starten met een inleidend filmpje over het Waarmerk drempelvrij. Hoger onderwijsinstellingen zijn verplicht te voldoen aan de webrichtlijnen. Stichting Accessibility onderzoekt de digitale toegankelijjkheid van hoger onderwijsinstellingen. In 2014 bleek dat geen enkele website of informatiesysteem voldeed aan het Waarmerk Drempelvrij:

Downloads