Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid
">
Hieronder vindt u informatie over het beloningsbeleid van het bestuur, de directie en de medewerkers van handicap + studie.

Bestuur

Ten aanzien van de beloning van het bestuur is in de statuten van Stichting expertisecentrum handicap + studie (NSS) het volgende opgenomen:

"5.8. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere  beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Voorts kan aan  bestuursleden vacatie- of presentiegeld worden toegekend dat niet bovenmatig is."

Directie en medewerkers

De operationeel directeur en de medewerkers van handicap + studie zijn in dienst van CINOP en zijn voor de activiteiten bij  handicap + studie gedetacheerd. De directeur en medewerkers vallen qua beloningsbeleid onder de cao van CINOP en de personeelsregelingen zoals deze bij CINOP zijn vastgesteld. Binnen CINOP functioneert een OR.