Opmaak uitschakelen

Financiële verantwoording

-
Financiële verantwoording
">

In het jaarverslag zijn naast de activiteiten en projecten die handicap + studie heeft uitgevoerd, een directieverslag, een staat van baten en lasten en een financiële verantwoording te vinden.