Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Verantwoording

Verantwoording
">

In het jaarverslag zijn naast de activiteiten en projecten die handicap + studie heeft uitgevoerd, een directieverslag, een staat van baten en lasten en een financiële verantwoording te vinden.