Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

VN-verdrag

VN-verdrag
">
Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het doel van het verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, onderwijs, vervoer, werk en een aantal andere terrein gelijke rechten moeten krijgen en gaat uit van inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Expertisecentrum handicap + studie maakte twee infographics en biedt ondersteuning aan instellingen die werk willen maken van het VN-verdrag.

Infographics

Expertisecentrum handicap + studie heeft twee infographics ontwikkeld over het VN-verdrag:

  1. Voor instellingen: wat moet men weten en wat kan een instelling doen (PDF)
  2. Voor studenten: wat moet je als student weten en wat kun je als student doen? (PDF)

VN-proof hoger onderwijs. Wat moet je weten?

Intentieverklaring

In 2017 heeft handicap + studie in samenwerking met de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam, Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een intentieverklaring opgesteld waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. De intentieverklaring zal begin 2018 bij de Vereniging Hogescholen officieel worden ondertekend door de bovengenoemde onderwijsinstellingen.

Werkgroep

Vertegenwoordigers van de betrokken onderwijsinstellingen gaan in 2018 verder als werkgroep. Binnen deze werkgroep zullen verschillende thema’s worden besproken en activiteiten worden georganiseerd ter ondersteuning van het uitvoeren van acties binnen de eigen instelling die bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Expertisecentrum handicap + studie faciliteert en ondersteunt de werkgroep.

Meer informatie en/of deelname?

Wilt u meer informatie en/of heeft u interesse om de intentieverklaring ook te ondertekenen en deel te nemen aan de werkgroep? Neem dan gerust contact op met Eline Thijssen: eline.thijssen@handicap-studie.nl of Marjolein Büscher-Touwen: m.buscher@handicap-studie.nl.

Op deze pagina worden updates over (landelijke) bijeenkomsten, de werkgroep en andere relevante zaken in het kader van het VN-verdrag geplaatst.

Links

Naar het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Naar het implementatieplan VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Naar de rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017