Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Informatie over functiebeperkingen

Informatie over functiebeperkingen
">
Handicap + studie heeft veel expertise op het gebied van studeren met een functiebeperking. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende dossiers inclusief een korte beschrijving.

Handleiding studeren met psychische klachten

Handicap + studie maakte samen met instellingen een handleiding Studeren met psychische klachten. Deze handleiding is bedoeld voor professionals die in het hoger onderwijs een belangrijke rol vervullen in de begeleiding van studenten met psychische klachten. Het gaat over de begeleiding van studenten met psychische klachten die belemmeringen ondervinden in hun studie en begeleiding nodig hebben om hiermee om te gaan en niet uit te vallen.

Zie ook de infographic over depressie van het Trimbosinstituut.

In 2016 inventariseerde handicap + studie de knelpunten en succesfactoren die studiebegeleiders ervaren in de begeleiding van studenten met psychische problemen. Zie hiernaast bij downloads.

Dossier ADHD

Studenten met AD(H)D lopen, ondanks hun talent, vaak vast in hun studie. Dit dossier geeft docenten en andere onderwijsprofessionals inzicht in de belemmeringen van studenten met AD(H)D en biedt oplossingen die in veel gevallen meteen in het onderwijs kunnen worden toegepast.

Dossier dyscalculie

In dit dossier wordt uitgelegd wat dyscalculie precies is en hoe dit kan worden vastgesteld. Daarnaast beschrijft het dossier welke studiebelemmeringen studenten met dyscalculie kunnen ondervinden en de mogelijke oplossingen voor deze problemen.

Reader autisme

Studenten met autisme ervaren veel problemen en onbegrip tijdens hun studie. Ze hebben vaak behoefte aan aangepaste ondersteuning. Deze reader biedt studenten en begeleiders niet alleen algemene informatie over autisme, maar ook praktische adviezen voor de begeleiding van studenten met autisme.

Ondersteuning van studenten met autisme

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de ondersteuning van studenten met ASS. Onder andere instroom, studiekeuzegesprekken en hulpmiddelen worden besproken.

E-learning module 'Studeren met ASS'

Deze module is ontworpen door handicap + studie en biedt docenten kennis en praktische tips die meteen kunnen worden toegepast in het onderwijs. Via deze link komt u op de demo-pagina. U kunt contact opnemen met handicap + studie om de hele module te bestellen.

Reader dyslexie

Studenten met dyslexie hebben niet alleen maar problemen met lezen en schrijven. Ze ondervinden tijdens hun studie vaak ook andere belemmeringen. Deze reader informeert studentendecanen en studentenbegeleiders over aanpassingen en voorzieningen voor studenten met dyslexie.

Zie over dyslexie ook:

Reader Esther Rensman - ondersteuning bijkomende problemen bij dyslexie

Onderzoek Esther Rensman - Dyslexie

Rapport vergelijking dyslexie-software

Serviceformulier dyslexie 

Dyslexieverklaringen nader verklaard. Rapport n.a.v. interviews gehouden in periode december 2016 - februari 2017 met onderwijsinstellingen (po, vo, mbo, hbo/wo) over dyslexie op hun instelling.