Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Trainingen, tips en tools voor docenten

Trainingen, tips en tools voor docenten
">
Docenten vervullen een cruciale rol als het om het studiesucces van studenten gaat. Ook als het om het studiesucces van studenten met een beperking gaat. Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt docenten met informatie over studeren met een functiebeperking, trainingen, praktische handreikingen, tools en nieuwsbrief.

Het is van belang dat docenten inspelen op de diversiteit van de studentenpopulatie. 30% van de studenten in het Nederlandse onderwijs heeft een functiebeperking. De meest voorkomende functiebeperkingen zijn dyslexie, psychische klachten en chronische ziekten. 10% ondervindt belemmeringen door deze, veelal onzichtbare, functiebeperkingen.

Informatie op deze website

Onze website bevat informatie voor onderwijsprofessionals over alle thema’s die van belang zijn voor studeren met een functiebeperking:

Trainingen en workshops

Onze trainingen gaan over diverse onderwerpen als studeren met dyslexie, psychische klachten, autisme etc. Er wordt ingezoomd op de belemmeringen die studenten ervaren, wat je rol als docent is of kan zijn en welke handvatten je kunt benutten.
Ook online bieden we diverse mogelijkheden:

  • E-learning module Studeren met ASS: kennis en praktische tips voor docenten die zij  meteen kunnen toepassen in het onderwijs
  • Online cursus over toegankelijk onderwijs: docenten ervaren hoe zij het onderwijs  toegankelijker kunnen maken voor studenten+ en leren wat ze als docent voor de individuele student kunnen betekenen: wat doe je zelf, wanneer verwijs je door en naar wie.

Praktische handreikingen

Met praktische handreikingen en producten ondersteunt handicap + studie docenten:

Tools

We ontwikkelen regelmatig handige tools zoals:

  • Checklist informatievoorziening. Deze digitale checklist verheldert welke informatie een student met een functiebeperking nodig heeft.
  • Studieproces in kaart. Deze animatie toont sleutelmomenten voor studenten met een functiebeperking en maakt ook de rol van docenten duidelijk daarbij.

Bekijk ook eens de video’s op het YouTube-kanaal van handicap + studie om een beeld te krijgen over wat het betekent om te studeren met een beperking.

Nieuwsbrief

Onze maandelijkse nieuwsbrief bevat berichten over alle aspecten rond studeren met een functiebeperking, trainingen, beleid en goodpractices.
Inschrijven nieuwsbrief 

Contact

Voor vragen over dienstverlening, trainingen en workshops kunt u contact opnemen met:
Sietske Sportel, sietske.sportel@handicap-studie.nl, 06-10211358.