Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Doneren

-
Doneren
">
Om activiteiten te ontplooien in het onderwijs voor studenten met een functiebeperking is Expertisecentrum handicap + studie deels afhankelijk van giften en donaties. U kunt het werk van handicap + studie steunen met een gift aan Stichting Expertisecentrum handicap + studie (NSS).
Ibancode: NL62 RABO 0190 4768 69
BIC code:    RABONL2U
KvK nummer: 41200388 
RSIN nummer: 0028.80.234.