Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Donaties

-
Donaties
">
Om activiteiten te ontplooien in het onderwijs voor studenten met een functiebeperking is Expertisecentrum handicap + studie deels afhankelijk van giften en donaties. U kunt het werk van handicap + studie steunen met een gift aan Stichting Expertisecentrum handicap + studie (NSS) te ‘s-Hertogenbosch via rekeningnummer NL62RABO0190476869. De stichting heeft een ANBI status.

Wat Anders? Studeren voor iedereen! 
Verhalen voor studenten, maak je met studenten

In 2017 zoekt handicap + studie nog financiering voor dit project om het studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken. Fonds Nuts Ohra ondersteunt dit project al en we hebben nog maar € 10.000,-- nodig! Wie kan ons helpen dit mooie project te realiseren? Alle beetjes helpen! 

 logo Jimmy's logo Nimma TV logo Up to us logo handicap studie

In dit project maken studenten met een functiebeperking vlogs over hun leven. Per vlog wordt een bepaald thema belicht. Studenten+ wisselen via vlogs ervaringen uit met elkaar en met aankomend studenten+. Verhalen voor studenten, maak je mét studenten!
Met dit project slaan Expertisecentrum handicap + studie, Up to Us, Jimmy’s Nijmegen en Stichting Nimma Media de handen ineen om studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken. In 2018 zou het studeren toch even makkelijk (of moeilijk) moeten zijn voor alle jongeren? Of je nou een beperking hebt of niet

Meer over dit project

Veel jongeren met een beperking (studenten+) vinden de weg naar het hoger onderwijs nog niet of vallen uit. Daar willen we verandering in brengen!
Wie weten het best wat studenten+ nodig hebben? De jongeren zelf natuurlijk! We zijn in Nederland gewend om oplossingen vóór hen te bedenken terwijl we weten dat oplossingen van hen vaak creatiever zijn, meer draagvlak hebben en beter aansluiten bij de behoeften van studenten+. 

Studenten+ in de hoofdrol

We gaan op zoek naar studenten die met ons bedenken welke ervaringen en praktische tips over studeren met een beperking we móeten delen. Tien studenten+ gaan we ondersteunen in het maken van filmpjes (vlogs) over hun leven. De vlogs worden gekoppeld aan de belangrijkste momenten in het studieproces: van studiekeuze tot afstuderen. In vlogs brengen studenten+ persoonlijke ervaringen in beeld. Zo kunnen aankomend studenten+ het proces al beleven. Deze vlogs komen op Youtube en andere kanalen om zo veel mogelijk (potentiële) studenten+ te informeren en ondersteunen. Er komt ook een webserie, waar je per thema kunt kijken naar ervaringen en tips van studenten+.

Achtergrondinformatie

Waarom aandacht voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs? 30% van de studenten in het hoger onderwijs heeft een functiebeperking. 66.000 studenten ervaren belemmeringen bij hun studie. Studenten+ besteden meer tijd aan hun studie dan medestudenten, maar halen daar minder resultaat uit. Studenten+ die gebruik maken van voorzieningen vallen minder vaak uit.

Studenten+ zijn tevreden over voorzieningen van de onderwijsinstelling, als aan deze voorwaarden is voldaan: de student+ moet weten dat de voorziening bestaat, dat hij er recht op heeft, het gesprek aangaat en de voorziening gebruikt.

Landelijke Studentenvakbong (LSVb) zegt dat informatie over studeren met een functiebeperking op websites vaak matig te vinden is. Studenten+ weten dus niet altijd de weg te vinden naar de juiste voorzieningen, maar vragen hier wel om. Meer kennis en zicht hierop voor studenten+ is wenselijk, het verhoogt de kans op studiesucces. Hier willen wij op inspelen.

Waarom vlogs?

Een vlog is een online videodagboek dat een kijkje geeft in het leven van de vlogger. Een vlog geeft meer dan alleen kennis, het draagt bij aan de ‘Bildung’ van de student. De minister stelde dit centraal in de strategische agenda voor het hoger onderwijs. Door kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming ontwikkelen studenten hun talent en vinden de weg naar werk dat past’. Vloggen is een middel dat hieraan bijdraagt.

“Voorlichting werkt beter als het door jongeren zelf wordt gedaan. Dat is laagdrempeliger en jongeren hebben het gevoel dat een ervaringsdeskundige het beter weet dan een professional.”
(Carolien Danckaerts, student en ambassadeur van de Nederlandse Oogvereniging)

Vlogs zijn populair onder jongeren en kunnen op elk moment van de dag bekeken worden. Vlogs zijn niet alleen een leuk tijdverdrijf: vloggers fungeren steeds meer als rolmodel. In dit project worden de vlogs samengebracht in een webserie voor de kijker die gerichte informatie wil over een thema.

Waarom informatie door studenten+ voor studenten+?

Het is belangrijk dat studenten+ zelf de hoofdrol spelen in dit project. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 30 - 35% van de studenten+ heeft voor en tijdens de studie behoefte aan ervaringen van andere studenten.

We horen van studenten+ over meerwaarde van contact met medestudenten+ tijdens de studiekeuze. In de praktijk gebeurt dat nog niet vaak. Up to Us, Jimmy’s en Nimma Media weten uit ervaring dat samenwerken mét jongeren meer impact heeft dan dingen bedenken vóór jongeren. Jongeren hechten waarde aan de ervaring van anderen in eenzelfde situatie. Ook zetten zij graag hun ervaring in om anderen te inspireren en steunen en om studeren voor andere studenten+ toegankelijker te maken. Dit valt onder de peer-support methode waar we mee werken.

Professionals in het hoger onderwijs willen van de ervaringen van jongeren leren, zodat zij hen beter kunnen ondersteunen. Ook hebben zij behoefte aan voorlichtingsmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van de studenten+. Het is voor studenten+ niet altijd haalbaar om bij elke voorlichting een student van de eigen opleiding te vinden die voorlichting kan geven. Vlogs zijn daarmee een waardevolle tool voor studenten en professionals in het hele land.

Inspiratie voor dit project is de film ’t Zal wel van SIHO. Hierin vertellen studenten+ over hun ervaringen. Zij filmen hun persoonlijke situatie. De impact hiervan is groot:

"Ik vond de film ontroerend en een morele les bevatten voor iedere student, ook voor mensen zonder handicap of chronische ziekte. Als je kijkt naar de wilskracht, het doorzettingsvermogen, de werklust en het optimisme van de gefilmde studenten, dan denk ik, daar zou iedereen die de kans heeft om te studeren wat van kunnen leren!"
(Dr. Ruud Hendriks – Maastricht University)