Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf?

Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf?
Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf?">
Jaartal: 2016 | Doelgroep: Onderwijsinstellingen
Artikel dat laat zien Hoe studenten+ beter geïnformeerd kunnen worden in het hoger onderwijs. Gebaseerd op input van de studenten zelf. Met deze informatie is de checklist informatievoorziening ontwikkeld.