Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Regiobijeenkomst flexibel onderwijs 21-03-2017

21 maart 2017
Regiobijeenkomst flexibel onderwijs 21-03-2017
">
Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de belemmeringen die studenten als gevolg van beperkte belastbaarheid ervaren bij het volgen van een voorgeschreven curriculum. U kunt ervaringen uitwisselen en uw deskundigheid met betrekking tot flexibilisering van onderwijs vergroten. U maakt kennis met de door handicap + studie in samenwerking met de collega’s van CINOP Advies en de HAN ontwikkelde FlexScan: een instrument waarmee u zowel de huidige stand van zaken als uw ambitie met betrekking tot flexibilisering van het onderwijs in kaart kunt brengen.

Studenten verschillen in leerstijl, vooropleiding en (culturele) achtergrond. Ook de persoonlijke omstandigheden van studenten lopen sterk uiteen: denk aan studenten met mantelzorgtaken, studerende moeders, studenten met een (startende) onderneming, topsporters en studenten die als gevolg van een functiebeperking of chronische ziekte beperkt belastbaar zijn. Tijdens de regiobijeenkomst zullen studenten vertellen hoe zij omgaan met hun beperkte belastbaarheid tijdens de studie. Ze zullen delen hoe flexibele onderwijsoplossingen bijdragen aan onbelemmerd studeren.

Flexibilisering

Flexibilisering, differentiatie en maatwerk zijn nodig om in te spelen op de toegenomen diversiteit van de studentenpopulatie. Onder andere in haar Strategische Agenda stimuleert minister Bussemaker de onderwijsinstellingen om (meer) invulling te geven aan deze begrippen (Ministerie van OCW, 2015). Flexibel onderwijs biedt verschillende mogelijkheden in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.
Veel onderwijsinstellingen en opleidingen hebben de handschoen inmiddels opgepakt en zijn al begonnen met het flexibiliseren van hun curricula. Maar hoe staat het daar nu mee? Hoe wordt het door de ‘gebruikers’ beleefd? En… hoe ver wil je gaan?

De Flexscan

De FlexScan is een instrument dat ‘meet’ op verschillende aspecten hoe flexibel studenten, docenten en management een opleiding ervaren. Het instrument kan ook worden ingezet om de ambitie ten aanzien van het ontwikkelen van flexibel onderwijs weer te geven. De FlexScan is toepasbaar op verschillende niveaus binnen een onderwijsinstelling (opleiding – faculteit – instellingsbreed).

Vier fases

Per deelaspect kan worden gekozen uit een viertal fases van flexibiliteit:
I. PURE STANDAARDISATIE
Het curriculum ligt vast, ad hoc zijn individuele uitzonderingen mogelijk.
II. STANDAARD VOOR MAATWERK
Het curriculum ligt vast, er is beleid op het maken van uitzonderingen.
III. STANDAARDISATIE OP MAAT
Er is binnen het curriculum sprake van een vaststaand onderwijsarsenaal op basis waarvan studenten hun leerarrangement kunnen samenstellen.
IV. VOLLEDIG FLEXIBELE / GEPERSONALISEERDE LEERWEGEN
De student bepaalt in overleg met de opleiding hoe zijn leerweg er (binnen of buiten de school) uit ziet. Individueel maatwerk is hierbij het uitgangspunt.

Zelf aan de slag

Tijdens de regiobijeenkomst krijgt u een toelichting op het thema flexibiliseren en de FlexScan en gaat u er zelf mee aan de slag. Na de lunch is er gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen en enkele deelaspecten van flexibel onderwijs te concretiseren.
 
Bij voldoende belangstelling wordt deze bijeenkomst drie maal georganiseerd:
Dinsdag 14 maart van 10.00 – 14.00 uur in Rotterdam (HS Rotterdam)
Donderdag 16 maart van 10.00 – 14.00 uur in ‘s-Hertogenbosch (Avans)
Dinsdag 21 maart van 10.00 – 14.00 uur in Groningen (RUG).

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor professionals, die zich bezig houden met onderwijsontwikkeling, flexibel onderwijs, toetsbeleid en beleid met betrekking tot studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.

Aanmelden

Aan deelname van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.
Klik hier voor het aanmeldformulier.
 

 

Agenda

Vorige maand
Volgende maand
mei 2018
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies