Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Studiebijeenkomst toetsing en examinering 10-05-2017

10 mei 2017
Studiebijeenkomst toetsing en examinering 10-05-2017
">
Handicap + studie organiseert deze studiebijeenkomst over toetsing en examinering in samenwerking met hogeschool Windesheim voor professionals van hogescholen en universiteiten in Nederland. In januari 2017 vond eenzelfde studiebijeenkomst plaats bij Windesheim, gezien de grote belangstelling wordt deze bijeenkomst op 10 mei 2017 nogmaals gehouden maar nu in 's-Hertogenbosch.

Veel studenten met een functiebeperking hebben moeite met het maken van examens. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBH/CZ moet de instelling doeltreffende aanpassingen verrichten. Voor examencommissies is het soms lastig om in deze aanpassingen te voorzien. De angst bestaat dat de betrouwbaarheid of validiteit van de toets onder druk komt te staan. Het Referentiemodel van handicap + studie laat zien dat deze angst ongegrond is. Maar de vraag is wel of het (toets)beleid en de vastgestelde procedures zo zijn ingericht dat aanpassingen mogelijk zijn. Wat moet daaraan eventueel veranderen en wie neemt daarin besluiten?

Inhoud en werkwijze

In deze studiebijeenkomst staan de volgende vragen centraal:

  • Wat is de relatie tussen toetsinhoud en toetsvorm?
  • Wie bepaalt de toetsvorm en op basis waarvan?
  • Wat maakt een toetsvraag onnodig moeilijk?
  • Wat is de verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid van examencommissies?
  • Zijn de procedures voor het (beoordelen van) aanvragen voor voorzieningen helder en werkbaar?
  • Is het huidige (toets)beleid hierop voldoende toegerust of moet het worden aangepast? En zo ja, door wie? En hoe pak je dat dan aan?

Door middel van korte opdrachten, films en discussies wordt een antwoord op deze vragen gezocht én gevonden. Daarbij staat kwaliteit van toetsing natuurlijk buiten kijf.

Resultaat

Deelnemers krijgen inzicht in de problemen die sommige groepen studenten met een functiebeperking ervaren bij het maken van toetsen. Daarnaast vergroten de deelnemers hun deskundigheid op het gebied van alternatieve toetsmogelijkheden. Ook krijgen zij handvatten aangereikt voor het zo nodig aanpassen van procedures en beleid.

Doelgroep

Deze studiebijeenkomst is met name bedoeld voor professionals van de hogescholen in heel Nederland. De bijeenkomst is interessant voor leden van de examencommissie, docenten, opleidingsmanagers, studentendecanen en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsontwikkeling en -aanpassing.

Tijd en locatie

De studiebijeenkomst wordt georganiseerd op woensdag 10 mei 2017 van 09.30 tot 15.30 uur en vindt plaats bij Expertisecentrum handicap + studie in 's-Hertogenbosch (tegenover het station).

Gespreksleiders

Het ochtendgedeelte wordt verzorgd door Lex Jansen en/of Hannelore Veltman, senior consultants bij handicap + studie. Het middaggedeelte, over de beleidsconsequenties, wordt verzorgd door Jan Willem Meinsma, lid CvB hogeschool Windesheim.

Kosten

Deelname aan deze studiebijeenkomst kost € 250,- (inclusief lunch).

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Aanmelden

Klik hier voor aanmelden.

Informatie

Voor nadere informatie over deze studiebijeenkomst kunt u contact opnemen met Hannelore Veltman, senior consultant, Hannelore.veltman@handicap-studie.nl 

Agenda

Vorige maand
Volgende maand
april 2017
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30